La 29 mai a avut loc prima ședință a Consiliului Național al Rețelei Secretarilor din cadrul CALM. Consiliul Național este format din reprezentanți ai celor 32 de raioane și UTA Gagauzia. Secretarii au fost asistați de către directorul executiv al CALM Viorel Furdui, experții CALM Viorel Rusu, Cătălina Scorțescu și Nadejda Darie.

În cadrul evenimentului au fost desemnați membrii supleanți ai Consiliului Național și au fost identificate cele mai stringente probleme cu care se confruntă secretarii în activitatea de zi cu zi. 

Rodica Chira, secretara Consiliului orășenesc Florești a vorbit despre dificultățile în procesul de implementare a prevederilor din noul Cod administrativ. „Chiar dacă avem studii juridice, sunt unele noutăți preluate din legislația internațională pe care nu este clar cum să le aplicăm în cazul Republicii Moldova. Este vorba de contractele cu caracter administrativ, alte aspecte privind procedurile administrative, petiții, dosarele aferente acestora etc.”

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a menționat că autorii Codului administrativ nu au anticipat toate problemele ce vor apărea în procesul de implementare a acestui document și a afirmat că este necesară organizarea unei întrevederi cu factorii de decizie pentru a fi abordate toate aceste neclarități.

Ina Danilov, secretarul Consiliului local din comuna Coșnița a vorbit despre delegarea unor competențe APL din partea APC, fără acoperire financiară.

În context, Zinaida Timotin, secretarul Consiliului local din Stolnicei, Edineț a amintit despre delegarea defectuoasă a atribuțiilor privind încorporarea și recrutarea în serviciul militar.

Un alt subiect abordat a fost aprobarea statelor de personal, în special în cadrul primăriilor sătești fiind necesară instituirea funcției de jurist și specialist IT, dar și identificarea surselor financiare suplimentare pentru plata salariilor specialiștilor calificați.

Svetlana Mitrofan, președintele Rețelei Secretarilor a menționat că după publicarea Codului Civil modernizat a devenit dificilă legalizarea semnăturilor pe documente, o atribuție a notarilor care, de asemenea, lipsesc în localitățile rurale.

Accesul pe proprietatea publică și refuzul unor agenți economici de stat să plătească arenda; restricționarea accesului secretarilor la informațiile din Registrul de stat a populației (ASP); dificultățile în implementarea Registrului de stat al actelor locale   au fost alte subiecte abordate de către această categorie de funcționari din cadrul APL.

Pentru a elimina toate aceste impedimente din activitate, secretarii Consiliilor locale au convenit împreună cu experții CALM să solicite să fie oficial interpretate unele prevederi imprecise sau contradictorii, să elaboreze unele proiecte de modificare a legislației, să formuleze unele adresări în care să fie descrise problemele, dar soluțiile ce ar oferi claritate în activitatea acestei categorii importante de funcționari din cadrul APL, dar și să se întrunească cu reprezentanți ai Cancelariei de Stat și ai ministerelor de resort.

Cătălina Scorțescu, expert CALM și coordonatorul Rețelei Secretarilor a propus concretizarea Planului de Acțiuni al RS CALM, reieșind din dificultățile întâmpinate în activitatea secretarilor, constatate în cadrul primei ședințe.

De asemenea, membrii Consiliului Național al Rețelei Secretarilor din cadrul CALM au stabilit organizarea unei vizite de studiu la primăria satului Bolohan, raionul Orhei. Tatiana Cioban, secretarul acestui Consiliu local are o vastă experiență în acest domeniu care ar putea fi de ajutor și pentru alți colegi.

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare