A fost lansat Apelul de Concepte de Proiecte în cadrul Programului de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu Moldova.

Suma maximă pentru un grant alocat este de 50 000 dolari SUA ținînd cont de capacitățile de implementare ale solicitantului de grant și partenerilor.

Pentru proiectele strategice în care participă cîteva comunităţi şi mai multe ONG/OC suma maximă oferită constituie 150 000 dolari SUA.

Vă propunem să folosiți această oportunitate pentru a obţine beneficii de mediu globale cu ajutorul acţiunilor întreprinse la nivel de comunitate, prin implementarea proiectelor de către ONG-uri şi organizaţii comunitare în vederea conservării biodiversităţii, reducerii efectelor negative ale schimbărilor climatice, protejării apelor internaţionale, gestionării durabile a terenurilor şi substanțelor chimice, sporind capacitățile organizațiilor societății civile și veniturile comunităților sărace.

Organizațiile non-guvernamentale, înregistrate în Republica Moldova pot depune concepte de proiecte în conformitate cu Strategia Națională a Programului de Granturi Mici pentru a cincea fază operațională a GEF și Instrucțiunea de aplicare.

Data limită de prezentare a conceptelor este 30 aprilie 2013, ora 18:00.

Ofertele transmise electronic vor fi adresate MarinaMin@unops.org sau pot fi depuse într-un plic sigilat prin poştă sau livrate personal la următoarea adresă:

Oficiul GEF SGP Moldova, Hotelul Regency, of 302

str. Sfatul Țării, 17, Chișinău MD-2012, Republica Moldova

Ofertele vor fi marcate:“Concept proiect GEF SGP Moldova”.

Persona de contact: Marina Mindru

Instructiuni de aplicare

Formular de aplicare

Imprimare