Luni, 4 noiembrie 2013 în incinta Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a avut loc întrunirea reprezentanților CALM cu  reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi centrale şi experţi preocupaţi de problematica dezvoltării regionale şi locale din Republica Kirghiză.  În cadrul întrevederii a avut loc informarea reciprocă  privind organizarea administrativ teritorială din ambele țări, a fost trecută în revistă legislația existentă privind APL precum și reformele ce au loc și progresul acestora. A avut loc schimbul de opinii și discuții privind situația actuală și problemele cu care se confruntă autoritățile locale din ambele țări. Oaspeții din Republica Kirghiză au făcut cunoștință cu structura, modul de funcționare și activitățile atât pe plan intern cât și pe plan extern al CALM.

Această întrevedere a avut loc în cadrul vizitei de studiu a grupului de experţi din Republica Kirghiză în perioada 3-7 Noiembrie curent, în Republica Moldova desfășuratăde proiectului „Modele durabile de dezvoltare socio-economică a regiunilor şi comunităţilor locale: experienţa Republicii Moldova”, realizat cu sprijinul Programului Est-Est Fără Frontiere al Fundaţiei Soros Moldova. Vizita este organizată de către Institutul de Dezvoltare Urbană în parteneriat cu Centrul de susţinere analitică şi juridică din Republica Kirghiză.

Scopul vizitei este transferul de cunoştinţe şi experienţă în domeniul dezvoltării regiunilor, oraşelor şi localităţilor rurale din perspectiva politicilor de stat promovate dar şi a instrumentelor de dezvoltare utilizate în acest sens – fondurile de stat, sprijinul programelor şi instituţiilor internaţionale. De asemenea, vizita urmăreşte cunoaşterea practicilor de succes realizate în Republica Moldova în implementarea politicilor de stat în domeniul dezvoltării regionale şi locale şi transferul de experienţă în implementarea modelelor europene de dezvoltare regională şi locală.

În cadrul vizitei vor avea loc întâlniri la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Cancelaria de Stat, Agenţiile de Dezvoltare Regională, primării de oraşe şi sate. De asemenea, vor fi vizitate cele mai de succes proiecte de dezvoltare regională şi locală implementate cu suportul financiar al fondurilor naţionale şi internaţionale.

Rezultatele vizitei, problematica cu care se confruntă autorităţile locale în asigurarea unei dezvoltări durabile a localităţilor rurale şi urbane vor fi puse în discuţie în cadrul unei mese rotunde întitulate “Modele durabile de dezvoltare socio-economică regională şi locală: experienţa Republicii Moldova şi a Kîrgîstanului”.

Imprimare