Pe 1 septembrie 2022, Comitetul Executiv al PNUD a aprobat Programul de țară 2023-2027 pentru Moldova.

Programul de patru ani prevede asistență pentru țară în patru domenii majore, sprijinind viziunea unei societăți cu un grad înalt de coeziune socială, incluzivă, de drept și mai rezilientă, precum și cu o calitate mai bună a vieții pentru toată lumea:

  1. Instituții echitabile și incluzive și oportunități egale pentru dezvoltarea umană – instituțiile oferă pentru toți servicii care țin cont de dimensiunea de gen, bazate pe drepturile omului și pe dovezi, inclusiv pentru cele mai vulnerabile persoane din Moldova;
  2. Guvernanță participativă și coeziune socială – o guvernanță mai responsabilă, mai transparentă, bazată pe drepturile omului și sensibilă la dimensiunea de gen, care dă posibilitate tuturor oamenilor din Moldova să participe și să contribuie la toate sferele vieții;
  3. Prosperitate comună sporită într-o economie durabilă – toți oamenii din Moldova beneficiază de o dezvoltare economică incluzivă, competitivă și durabilă și de acces echitabil/egal la muncă decentă și la locuri de muncă productive;
  4. Dezvoltare ecologică, comunități durabile și reziliență la dezastre și la schimbările climatice – toți oamenii din Moldova și instituțiile beneficiază de dezvoltare ecologică și reziliență și contribuie la acestea, precum și de utilizarea durabilă a resurselor naturale și gestionarea eficientă a schimbărilor climatice și a riscurilor de dezastre.

A atinge o calitate mai bună a vieții pentru toți oamenii, așa cum este prevăzut în Strategia Moldova 2030, este posibil doar dacă toți oamenii se bucură de prosperitate, iar cei mai vulnerabili și marginalizați sunt abilitați să-și exercite drepturile și să participe efectiv în toate domeniile vieții. Incluziunea și reziliența sporită, pacea și securitatea sunt condiții prealabile importante, permițând tuturor oamenilor să contribuie la transformarea socială și economică a țării și să accelereze realizarea ODD-urilor.

„Apreciem contribuția noului program de țară PNUD la dezvoltarea durabilă a Moldovei, prin suportul important oferit în domenii prioritare precum justiția, energia regenerabilă, economia verde și digitalizarea. Parteneriatul și sprijinul continuu din partea PNUD este important în depășirea crizelor care afectează Republica Moldova și pentru asigurarea bunăstării populației”, a declarat Gheorghe Leucă, Reprezentantul permanent al Republicii Moldova pe lângă ONU.

„PNUD este bine poziționat pentru a acorda în continuare sprijin Guvernului și dispune de avantaje comparative specifice care includ neutralitatea, expertiza, răspunsul rapid și integrat, prezența în teren, parteneriatele solide și inovatoare, eficiența, precum și capacitatea de a convoca și mobiliza sprijinul tuturor actorilor în jurul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și avansării acestora în Moldova”, a remarcat Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă a PNUD în Republica Moldova.

În perioada 2023-2027, PNUD va continua să acorde Moldovei asistență în gestionarea șocurilor multidimensionale cauzate de impactul pandemiei COVID-19, de războiul din Ucraina și de criza energetică, precum și în consolidarea rezilienței sale economice, sociale și de mediu.

Noul document de program de țară al PNUD a beneficiat de consultări extinse cu Guvernul, societatea civilă, mediul academic, sectorul privat și partenerii de dezvoltare. Bazându-se pe planul strategic la nivel global al PNUD pentru anii 2022-2025, documentul este, de asemenea, profund ancorat în noul Cadru de cooperare al ONU și ghidat de prioritățile Strategiei naționale de dezvoltare Moldova 2030, de cele ale Acordului de asociere la Uniunea Europeană și de alte angajamente internaționale relevante ale țării.

PNUD este prezent în Republica Moldova din 1992, acoperind două treimi din comunități, inclusiv în UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană.

Imprimare