A fost soluționată problema legată de lipsa evacuării organizate a deșeurilor menajere pentru gospodăriile din suburbiile Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița. Aceasta a fost posibil datorită implementării proiectului intercomunitar „Colectarea deșeurilor solide în Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița”, susținut financiar de Programul USAID „Comunitatea mea”, administrațiile locale din cele patru suburbii, în parteneriat cu Primăria municipiului Chișinău.

Beneficiari finali vor fi în jur de 15 mii de locuitori. În prezent, peste 2000 de gospodării au deja semnate contracte de evacuare organizată a deșeurilor menajere.

Una din provocările implementării acestui proiect pentru administrațiile publice locale de nivelul I a fost identificarea contribuției financiare proprii.

Această sarcină a fost asigurată de Primăria municipiului Chișinău, care a răspuns apelului celor patru suburbii de a fi partener de investiții la proiect.

Costul total al proiectului a fost de 6 745 00 de lei, care a presupus procurarea a două autospeciale pentru evacuarea deșeurilor, a unui tractor multifuncțional și a 13 500 de tomberoane, care au fost oferite gratuit beneficiarilor.

În anul 2022, Primăria Chișinău a investit 2 474 420 de lei pentru prima etapă a construcției unui garaj pentru tehnica de salubrizare procurată în cadrul proiectului.

Pentru etapa a doua a construcției garajului pentru parcarea tehnicii de salubrizare pentru primăriile Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița, în anul 2023, în bugetul municipal au fost prevăzute 1 876 220 de lei.

Datorită efortului comun s-a reușit îmbunătățirea calității și accesului populației din suburbii la serviciul de management al deșeurilor solide. Acest exemplu va fi continuat.

Imprimare