Stimați suporteri ai Convenției,

În 2014, Convenția Primarilor a intrat într-o nouă fază operațională. Începând cu acest an, una dintre prioritățile noastre de top va fi furnizarea Semnatarilor Convenției cu suportul sporit de consolidare a capacităților în furnizarea planurile lor de acțiune privind energia durabilă (SEAP-uri) și punerea în aplicare a angajamentelor asumate.

Un accent mai mare va fi, astfel, pus pe cunoștințe, know-how și schimbul de bune practici. Un număr sporit de activități de consolidare a capacităților și activități de învățare de la semene-la-semene va sprijini dezvoltarea și implementarea SEAP-urilor. Noi de asemenea ne sumăm angajamentul de a contacta mai mult  principalii actori financiari pentru a mobiliza finanțarea și de a consolida capacitatea financiară a semnatarilor. Adițional, biroul nostru va fi mobilizat mai mult pe teren, în scopul de a încorpora Convenția mai bine în procesele naționale și regionale în curs de desfășurare, implica experți locali într-o măsură mai mare și influența resursele existente în beneficiul a Semnatarilor Convenției.

În acest  context, noi am dori să cunoaștem, care sunt în opinia dumneavoastră, cele mai urgente necesități de consolidare a capacităților a membrilor dumneavoastră – deoarece aceasta ne v-a ajuta mult în ajustarea inițiativelor de lucru spre serviciile și activitățile ce decurg din necesitățile listate  pentru următoarele luni și an.

Chestionarul este disponibil online aici: https://docs.google.com/forms/d/1_xHHuX5tj-NHpndZjF2aVBSrGrB4IVRUnEqpTNns5l4/viewform și deja a fost circulat printre Semnatarii Concenției și Coordonatori. Completarea acestuia nu ia mai mult de 5 minute – Deci, accesați!

Mulțumim anticipat pentru timpul acordat și colaborarea dumneavoastră.

Cu cele mai sincere urări de bine,

Oficiul Convenției Primarilor  
1, Square de Meeus  –  1000 Brussels
www.eumayors.eu

Imprimare