În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor Republicii Moldova de a veni cu o opinie privind proiectul Hotăririi Guvernului Republicii Moldova ”Cu privire la modificarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări”.

Potrivit autorilor acesta este elaborat în scopul delimitării competențelor la supravegherea regularității desfășurării procedurilor de achiziții publice de lucrări.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.mdstanislav.maican@calm.md.

Persoană de contract – Stanislav Maican, Expert juridic CALM.

proiectul Hotăririi Guvernului Republicii Moldova ”Cu privire la modificarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări”

Imprimare