În adresa CALM a pavrvenit o solicitare de aviz din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Inspectoratului pentru reglementarea regimului funciar și geodezie si analizata impactului de reglementare.

 

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

 

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, stanislav.maican@calm.md

Persoană de contract – Stanislav Maican, Expert juridic CALM.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Inspectoratului de stat  pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare

Proiectul regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de stat pentru reglementarea regimului proprietății funciare

Analiza impactului de reglementare

Imprimare