În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Comisiei Parlamentare Administrație Publică și Dezvoltare Regională asupra proiectului de lege nr.441 cu privire la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative.

În acest sens, potrivit autorilor proiectului, acesta este elaborat întru asigurarea principiului proporționalității și vine să stabilească salarii raportate la nivelul competențelor la complexitatea activității desfășurate  și la gradul de responsabilitate plasînd Comisia Națională de Integritate alături de instituțiile publice cu atribuții de control, ținînd cont de specificul activității de verificare al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate a persoanelor care dețin funcții de demnitate publică, ale judecătorilor, procurorilor, funționarilor publici și ale unor persoane cu funcții de conducere precum și al declarațiilor de interese personale, a incompatibilităților și a restricțiilor impuse prin lege. 

În contextul celor expuse, în nota informativă se menționează că modificările și completările în cauză se propun în scopul eficientizării mecanismului de control asupra veniturilor și proprietăților persoanelor cu funcții de deminitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici, precum și unor persoane cu funcții de conducere, a intereselor personale și incompatibilităților acestora.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.mdstanislav.maican@calm.md.

Persoană de contract – Stanislav Maican, Expert juridic CALM.

Proiectul de lege nr.441 cu privire la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative

Imprimare