În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Ghidului privind instruirea, practica de specialitate si activitatea consilierilor de familie.

În conformitate cu decizia Comisiei nalionale pentru populatie și dezvoltare din 12.06.2012 speciali$tii de profil ai universitdtii de Stat din Moldova, reprezentanții
Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei au elaborat proiectul documentului cu titlul preliminar Ghidul privind instruirea, practica de specialitate și activitatea consilierilor de familie.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.mdstanislav.maican@calm.md.

Persoană de contract – Stanislav Maican, Expert juridic CALM.

Proiectul Ghidului privind instruirea, practica de specialitate si activitatea consilierilor de familie.

Imprimare