În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei pentru protecția copilului și familiei pentru perioada 2014-2020.

Potrivit autorilor Strategia pentru protecţia copilului şi familiei pentru perioada 2014-2020 are ca obiectiv redresarea problemelor cu care se confruntă familia şi copilul, recunoscînd eforturile actuale ale autorităţilor publice, totodată constată că sunt necesare acţiuni suplimentare pentru implementarea unor politicilor de protecţie mai eficientă a copilului şi familiei. Documentul stabilește un set de priorităţi şi măsuri de politici pe termen lung pentru perioada 2014-2020.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.mdstanislav.maican@calm.md.

Persoană de contract – Stanislav Maican, Expert juridic CALM.

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei pentru protecția copilului și familiei pentru perioada 2014-2020

Nota informativă la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei pentru protecția copilului și familiei pentru perioada 2014-2020

Costuri strategie

Imprimare