În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege
privind fondarea Parcului național „Nistrul de Jos” și pentru modificarea Legii nr.
1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (număr unic 541/MM/2021),
autor – Ministerul Mediului.

Proiectul prevede crearea Parcului Național „Nistrul de Jos”, fapt ce implică, inclusiv, atribuirea statutului de persoană juridică care va permite ulterior, aplicarea unor măsuri eficiente de administrare în vederea conservării și protecției ecosistemelor vulnerabile din zona dată.

Parcul național Nistrul de Jos se va afla în subordinea autorității administrației publice centrale pentru protecția mediului și administrarea resurselor naturale.

Beneficiarii direcți sunt cele 12 localități din hotarele administrativ-teritoriale ale raionului Căușeni, comunele Plop-Știubei, Grădinița, Copanca, Câmățeni și satele Leuntea, Valea Verde și Zahorna; din hotarele administrativ-teritoriale ale raionului Ștefan Vodă, comunele Olănești, Talmaza, Cioburciu, Palanca, Purcari, Crocmaz, Tudora, Răscăieți și satele Răscăieții Noi și Viișoara.

De asemenea, viitorul Parc național va cuprinde 6 localități din unitatea administrativ teritorială din stânga Nistrului ale raionului Slobozia, comunele/satele Cremenciug, Chițcani, Cioburciu, Hlinaia, Corotnoe, Nezavertaiovca. 

În Nota informativă a proiectului se menționează că prin fondarea Parcului național „Nistrul de Jos” și instituirea regimului de arie protejată vor fi soluționate aspectele ce țin de utilizarea irațională și ilegală a resurselor naturale, în condițiile în care, instituția nou creată va dispune de serviciu de pază menit să asigure prevenirea și contracararea acțiunilor cu impact negativ asupra mediului.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind fondarea Parcului național „Nistrul de Jos” și pentru modificarea Legii nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (număr unic 541/MM/2021), autor – Ministerul Mediului

 

Imprimare