În adresa CALM a fost expediată o solicitare de aviz privind proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 (număr unic 208/MIDR/2024), autor – Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

În nota informativă se menționează că documentul unic de program este un document de planificare elaborat pe termen mediu, pentru implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională. În esența sa, DUP reprezintă un document-sinteză a programelor operaționale regionale și include proiectele prioritare de dezvoltare regională și locală selectate în baza concursurilor, organizate de către autoritatea de elaborare a politicii de dezvoltare regională – MIDR.

Documentul unic de program pentru perioada 2022-2024, listează 71 proiecte prioritare de dezvoltare regională, și 918 de proiecte de dezvoltare locală, aprobate pentru finanțare din FNDRL.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:

Proiectul HG-208-midr-2024

Imprimare