În adresa CALM a fost expediată o solicitare de aviz privind proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.270/2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului (număr unic 226/MMPS/2024), autor – Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Proiectul hotărârii Guvernului are drept scop reglementarea procesului de protecție a copiilor expuși riscului de a comite infracțiuni și a copiilor în conflict cu legea, precum și fortificarea cooperării autorităților/ instituțiilor cu competențe în domeniu.

Acesta reglementează:
– mecanismul de coordonare la nivel central a politicilor și practicilor de lucru care vizează copiii expuși riscului de a comite infracțiuni și a copiilor în conflict cu legea prin crearea pe lângă Ministerul Muncii și Protecției Sociale a Consiliului consultativ pentru protecția copiilor expuși riscului de a comite infracțiuni și a copiilor în conflict cu legea;
– mecanismul de intervenție la nivel teritorial și local pentru asistența acestora;
– procedurile, etapele, actorii responsabili pentru referirea și înregistrarea cazurilor copiilor expuși riscului de a comite infracțiuni și a copiilor în conflict cu legea;
– procesul de evaluare și procedura de stabilire, prelungire, schimbare sau anulare a măsurilor destinate protecției copiilor vizați;
– procedurile de evaluare, documentare, evidență a copilului în privința căruia s-a dispus supravegherea specializată, plasamentul în servicii sociale specializate și cu specializare înaltă și Serviciile de asistență și suport aplicate în cadrul acestor măsuri;
– procedura de monitorizare și raportare;
– reglementarea procedurilor de intervenție a lucrătorilor Biroului de probațiune teritorial în cazurile copilului expus riscului de a comite infracțiuni, copilului în conflict cu legea.

De asemenea, se propune data intrării în vigoare a prezentului proiect a hotărârii Guvernului din data publicării acestuia în Monitorul Oficial, reieșind din necesitatea asigurării aplicării uniforme a mecanismului de cooperare intersectorial reglementat în Hotărârea Guvernului nr. 270/2014 de către toți specialiștii vizați în domeniul protecției copiilor aflați în situație de risc, în vederea asigurării drepturilor fundamentale ale copiilor și a interesului superior al acestora.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier: 

Proiectul HG -226-mmps

 

Imprimare