În adresa CALM a fost expediată o solicitare de aviz privind PHG pentru aprobarea Regulamentului de activitate a formațiilor artistice de amatori din R.M.

Regulamentul stabilește criteriile minime aplicate la atestarea formațiunilor artistice de amatori, modul de organizare și desfășurare a procedurii de atestare, precum și categoriile atribuite acesta în urma evaluării.

Scopul Regulamentului este de a stabili un cadru normativ unitar pentru realizarea procedurii de atestare a formațiunilor artistice de amatori, de a identifica un ansamblu de cerințe minime obligatori pentru organizarea și funcționarea formațiunilor artistice de amatori și de a spori performanțele acestora.

În proiect se menționează că prezentul Regulament este recomandat spre aplicare Autorităților Locale de nivelul I și II din contul și în limita disponibilității bugetare proprii.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:

Proiectul HG

Imprimare