Reprezentanții USAID si-au exprimat interesul sincer și profund față de opinia CALM referitor la proiectul consolidării guvernării locale programat de USAID. Au fost puse în discuție mai multe detaliile ce țin de acest proiect – atât aspecte conceptuale, cât și contextul din țară și perspectivele de reformă a descentralizării și consolidării autonomiei locale. CALM a informat înalții reprezentanți asupra viziunii sale precum și asupra eforturilor întreprinse de către CALM în vederea consolidării contextului conceptual al acestui proiect. Colegii din SUA au fost informați ca inițial la momentul elaborării acestui proiect poziția autoritarilor locale n-a fost auzită deoarece mai puțină lume știa despre existenta CALM-ului. De la momentul aflării despre proiectul preconizat, CALM a întreprins măsuri cuvenite pentru a îmbunătăți cadrul conceptual al proiectului vizând autonomia locala reală în țară fiind implicat într-un dialog constructiv cu USAID, cu Ambasada SUA în Moldova și cu Guvernul Statelor Unite. întrevederea în cauza poate servi drept continuare a acestui dialog consecvent.

CALM a informat înalții oaspeți referitor la poziția sa în domeniul descentralizării și consolidării autonomiei locale, referitor la pașii necesari care trebuie să fie întreprinși în regim de urgență pentru ameliorarea condițiilor și situației guvernării locale și referitor la necesitatea implementării în primul rând a masurilor ce țin de descentralizarea financiara – partajarea impozitelor importante, cum ar fi impozitul pe venit și TVA, normalizarea transferurilor și aducerea lor la standardele internaționale, precum și finanțarea adecvată a competențelor delegate ale APL. S-a constatat faptul ca până la momentul actual cu regret nimic concret în afară de niște documente scrise/conceptuale/teoretice n-a fost întreprins în domeniul consolidării autonomiei locale. Dimpotrivă, APL simte tot mai multe și mai multe presiuni din partea APC în practic toate domeniile de activitate, în timp ce APL le reduce brusc finanțarea competențelor delegate.

Referitor la Fondul Dezvoltării Regionale reprezentanții CALM au reiterat opinia ca sunt multe întrebări ce țin de dezvoltarea regională ca concept – fapt care a fost evidențiat de asemenea și în cadrul unor studii recente profunde efectuate de agenția engleza DFID. În mod special au fost menționate lipsa implicării adecvate a APL in activitățile Fondului, caracter prea virtual al regiunilor de dezvoltare fără existența unor legături vizibile și durabile cu regiunile administrativ-teritoriale (raioane și comune), neclaritatea caracterului proiectelor aprobate spre finanțare și criteriile comparative pentru evaluarea lor (proiecte sociale, de infrastructura, de dezvoltare economica, etc.), capacitățile Fondului deocamdată neclare în luarea deciziilor, transparența în implementarea și administrarea proiectelor, etc.

Reprezentanții USAID și-au exprimat speranța că APL din Moldova precum și CALM vor fi implicate și vor contribui la realizarea inițiativelor USAID în Republica Moldova.

Imprimare