Consiliul Europei va spori atenția față de situația în domeniul descentralizării și democrației locale din Republica Moldova!

Pe data de 5 noiembrie 2014 reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova în frunte cu doamna Tatiana Badan, Președinte CALM a avut întrevedere cu raportorii pentru Moldova a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei – doamna Lise Christoffersen și domnule Piotr Wach. Întrevedere a avut loc la solicitarea CALM adresată către Consiliu Europei și Adunării Parlamentare în legătura cu Recomandările Adunării Parlamntare și Rezoluția Nr. 1955 din 2013 “Onorînd angajamentele și obligațiunile ale Republicii Moldova”. În mod special în rezoluția și recomandările respective a fost menționată neceistatea implementării reformei finanțelor publice locale începînd cu anul 2014 (articol 10 al Rezoluției). În legătura cu amînarea implementării acestei Legi pînă în anul 2015 reprezentanții Adunării Parlamentare sunt îngrijorați și au solicitat opinie CALM și explicare situației create precum și a motivelor amînării implementării acestei Legi esențiale pentru Republica Moldova.

Reprezentanții CALM, au informat raportorii referitor la situația actuală privind implementare primei etape a reformei finanțelor publice locale care urmează a fi implementată începând cu 1 ianuarie 2015 și importanța ei deosebită pentru întregul procesul de descentralizare, care în lipsa unui nou sistem de finanțe locale, rămâne practic blocat. Dovadă în acest sens, fiind gradul extrem de mic de implementare a Srategiei Naționale de Descentralizare și a planului său de acțiuni.

Un subiect important în discuție a consituit perspectivele Moldovei, administrației publice în Moldova precum și ale reformei administrației publice locale în contextul semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și apropierii politicilor, practicilor și realităților în Moldova la cele europene.  În acest sens, reprezentanții CALM au atras atenția raportorilor asupra importanței deosebite a descentralizării și consolidării autonomiei/democrației locale, precum și necesității abordării ei permanente în raport cu autoritățile centrale din Republica Moldova în contextul implementării cu succes a reformelor respective. În mod special, pe exemplul Republicii Moldova, fiind menționat că în condițiile unui sistem extrem de centralizat, politizat și bazat pe o verticala a puterii în toate domeniile, nu poate fi vorba despre progrese reale în domeniul democrației, consolidării statului de drept, luptei cu corupția, justiție, reforma insituțiilor de drept, economie etc., fără un proces veritabil și eficiv de descentralizare și consolidare a democrației locale.  

În acest context, CALM a solicitat din partea raportorilor o atenție sportiă și distinctă domeniului descentralizării și democraIei locale, precum și acțiunilor concrete intrprinse de către autorități în procesul de realizare a angajamentelor/actelor sale pe plan național și ineternațional. Solicitarea CALM a fost acceptată cu întelegere și făfăr rezerve, iar prțile au convenit să continuă monitorizarea situației în acest domeniul și ducă un dialog sistematic pe viitor. De asemenea, CALM a fost inclus în lista organizțiilor de referință și cu care se vor inilni raportorii în cadrul vizitelor de monitorizare din partea Asambleii Parlamentare a Consiliului Europei.

Conducerea CALM aaduce sincere mulțumir conducerei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, precum și în special  raportorilor, dnei Lise Christoffersen și dlui Piotr WachȚ, pentru deschidere și reacția promptă de care au dat dovadă în legătură cu apelul CALM, prcum și pentru atenția și înțelegerea acordată problemelor democrației locale și descentralizării, în contextul evaluării respectării angajamentelor Republicii Moldova în fața Consiliului Europei!

Imprimare