2011/2010, %

Tabela 3. Transferuri către bugetele de alt nivel

89.8

Art.1

(7) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale, destinate finanţării cheltuielilor capitale (anexa nr.6)

68,9

Art.1

(8) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (anexa nr.7), inclusiv:

92,6

transferuri din Fondul de susţinere  financiară a teritoriilor

93,2

transferuri cu destinaţie specială

77,1

Reducerea finanțării bugetelor locale agravează capacităţile investiţionale ale APL şi posibilitatea de a contribui la dezvoltarea locală, accentuând dependenţa APL faţă de cele centrale, precum şi lipsa oricărei autonomii financiare. În plus reducerea alocaţiilor din bugetul de stat pune în dificultate autorităţile locale, care deja au adoptat bugetele sale în baza cifrelor venite de la Ministerul Finanțelor, au încheiat contracte de achiziție de bunuri şi lucrări şi au început realizarea lor.

La elaborarea proiectului Legii Bugetului au fost încălcate multe normele naţionale şi internaţionale în vigoare pentru Republica Moldova care garantează principiile autonomiei locale şi se referă la obligativitatea consultării prealabile a autorităţilor locale prin intermediul asociaţiilor sale reprezentative.

Ca concluzie generala in Aviz se constata ca „lipsa de transparență şi neimplicarea efectivă a autorităţilor locale în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului este contrară principiilor autonomiei locale, conduce la apariția unor bariere suplimentare în relaţiile între guvernarea centrală şi cea locală, precum şi afectează eficienţa guvernării atât la nivel central, cât şi la cel local”.

Textul integral al Avizului CALM la legea bugetului de stat pentru anul 2011 poate fi accesat pe site-ul CALM la compartimentul Avizele CALM.

Imprimare