APL din UTA Găgăuzia vin cu o serie de propuneri pentru viitoarea guvernare în ceea ce privește descentralizarea și consolidarea autonomiei locale. În cadrul unei inițiative legislative, APL din UTA Găgăuzia explică faptul că în ciuda numeroaselor dificultăți în funcționalitatea UTA Găgăuzia, în primul rând din cauza vulnerabilității statutului său juridic – Legea cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei 344/1994 are statutul de lege organică, nu constituțională, ca în autonomiile europene (concluzia este reflectată în recomandările Comisiei de la Veneția 191/2001), care o face dependentă și subordonată altor legi organice adoptate după 23 decembrie 1994, autonomia are loc, în primul rând, în baza aspectului financiar.

Legea finanțelor publice locale 397/2003 conferă autonomiei un drept fără precedent – obținerea impozitelor în proporție de 100% în bugetul Găgăuziei (impozite pe venit, TVA, accize).

În același timp, Găgăuzia, care a realizat descentralizarea financiară de la Chișinău, nu demonstrează nicio dorință de a implementa această strategie la nivel de autonomie în raport cu primăriile.

Concentrarea excesivă a finanțelor la nivelul bugetului regional (transferurile din impozitele pe venituri ale întreprinderilor, TVA și accizele nu sunt alocate bugetelor primăriilor), duce la faptul că finanțele din Găgăuzia sunt distribuite pe criterii politice, de multe ori în funcție de loialitatea liderilor locali etc.

În pofida încercărilor Adunării Populare de a se convoca pentru a depolitiza distribuția finanțelor, exprimată în adoptarea legilor locale, recunoscute ca fiind de foarte înaltă calitate de către CALM – legea investițiilor de capital (distribuția investițiilor în funcție de numărul populației;  programul privind iluminatul stradal), legea nutriției pentru elevii din clasele 5-1; Comitetul Executiv al Găgăuziei, cu ajutorul deputaților loiali, depune eforturi pentru a bloca inițiativele legislative care să prevadă o distribuție echitabilă și transparentă a fondurilor publice.

Această abordare, combinată cu o gestionare financiară deficitară și lipsa consultării cu primarii, a dus la o criză bugetară fără precedent, culminată de adoptarea Legii bugetare pentru 2021 abia la 7 mai 2021 și suspendarea unor programe importante care vizează descentralizarea în anul bugetar curent!

II. Propuneri

  1. În contextul implementării strategiei de descentralizare, este foarte important ca propunerile pentru UTA Găgăuzia să se refere nu doar la politicile din autonomie, ci și la comunitățile locale din toată Republica Moldova. Acest lucru ar crea o atmosferă de solidaritate între Găgăuzia și toți subiecții administrației publice locale.

De exemplu:

a) de a transfera competența privind stabilirea cotelor impozitelor pe proprietățile imobiliare către autoritățile locale(ratele impozitului funciar pe terenurile agricole, care reprezintă o sursă importantă de venit pentru bugetele locale, nu au fost revizuite din 2001!):

În prezent, stabilirea dimensiunii tarifelor este de competența Parlamentului, iar impozitele sunt plătite integral bugetelor locale;

b) crearea unui mecanism echitabil și transparent pentru distribuirea finanțelor publice și a asistenței internaționale către comunitățile locale:

Considerăm că este necesară introducerea practicii ca un reprezentant al comunităților locale / CALM, Comitetul Executiv al Găgăuziei să fie inclus în componența Consiliilor administrative ale fondurilor publice: Fondul ecologic, Fondul rutier, Fondul de investiții sociale din Moldova, Agenția pentru eficiență energetică (a fost dezvoltată inițiativa legislativă);

c) introducerea unui sistem flexibil de motivație pentru munca alegătorilor locali:

În prezent, remunerarea angajaților administrației publice locale este finanțată de la bugetul local, iar valoarea remunerației este stabilită de Guvern, ceea ce demotivează aleșii locali și reduce prestigiul funcției angajaților administrației publice locale (inițiativa legislativă este înregistrată în Parlament);

d) implementarea investițiilor directe și a proiectelor de granturi ale Uniunii Europene pentru comunitățile locale:

În Găgăuzia au fost introduse mari subvenții europene în valoare de peste 10 milioane de euro „SARD”, „SPLA” și altele.

În același timp, în locul implementării proiectelor competitive ale Delegației Europene direct pentru localitățile din Găgăuzia, s-a ales opțiunea de implementare a proiectelor prin intermediul Comitetului executiv, ceea ce a făcut ca procedura de acordare a asistenței să nu fie transparentă și nici eficientă;

e) introducerea principiului subsidiarității în reforma serviciilor desconcentrate:

Este important ca reforma serviciilor desconcentrate de stat (Serviciul fiscal, Trezoreria teritorială, Agenția pentru siguranța alimentelor, asistența medicală de urgență și altele) să aibă loc în consultare cu autoritățile locale și regionale, care sunt în prima linie de soluționare a problemelor cetățenilor.

  1. În Republica Moldova nu se acordă suficientă atenție proceselor de descentralizare, acest lucru este cauzat din cauza lipsei unei abordări instituționale pentru soluționarea problemelor.

Supravegherea dezvoltării comunităților locale la nivel de Cancelarie nu este o abordare sistematică, ci fragmentată.

Este necesar de a restabili Ministerul Administrației Publice Locale în Guvern sau, ca o propunere alternativă, să fie incluse funcțiile de secretari de stat pentru UTA Găgăuzia și pentru autoritățile locale.

  1. Implementarea de către Uniunea Europeană a unui proiect de acordare a sprijinului legal autorităților din Găgăuzia pentru pregătirea proiectelor de legi locale în domeniile legislației electorale, dezvoltarea economiei și turismului, implementarea politicilor lingvistice.

III. Rezultate așteptate:

Un proces eficient pentru implementarea strategiei naționale de descentralizare.

Consolidarea și extinderea cooperării intermunicipale.

Îmbunătățirea capacității resurselor umane și a managementului financiar la nivel local.

Consolidarea capacității autorităților UTA Găgăuzia de a veni cu inițiative legislative și politice, precum și de a oferi servicii publice eficiente, în conformitate cu standardele europene.

Autoritățile din Găgăuzia sunt implicate activ în sistemul general de luare a deciziilor politice la nivel național.

Locuitorii din UTA Găgăuzia sunt integrați în toate sferele de activitate la nivel național, se realizează independența politică și economică.

UTA Găgăuzia devine o autonomie eficientă și funcțională la nivel european, stabilind standardele de autonomie locală pentru reintegrarea viitoare a țării.

Documentul original este atașat aici: ДОК Децентрализация

Imprimare