Congresul Autorităților Locale din Moldova cu sprijinul financiar al Cités Unies France lansează prezentul APEL PENTRU SELECTAREA INIȚIATIVELOR LOCALE pentru sprijinirea autorităților locale în gestionarea crizei refugiaților.

Scopul principal al apelului este sprijinirea autorităților locale ce găzduiesc refugiați în inițiative concrete pentru a aborda criza refugiaților într-un mod durabil

Perioada de aplicare: 10 octombrie 2022 – 4 noiembrie 2022.

Domenii de aplicare:
1. Sprijin social și coeziune socială
2. Sprijinirea instituțiilor de îngrijire a refugiaților, inclusiv cantine, centre culturale și sociale, facilități sportive, etc.
3. Amenajarea/extinderea de servicii specifice și centre de servicii pentru refugiați
4. Evenimente educative și culturale, inclusiv acces la educație și formare lingvistică
5. Ajustarea și sprijinirea facilităților de cazare pentru refugiați
6. Asigurarea accesului la comunicare, internet și informație (inclusiv biblioteci)
7. Sprijin pentru birourile de asistență pentru refugiați
8. Asistență juridică pentru refugiați, etc.

Sunt planificate să fie sprijinite 12 inițiative locale selectate în mod competitiv.

Bugetul estimat a fi alocat pentru fiecare inițiativă din fondurile CUF este de până la 4160 de euro .

Contribuția primăriei nu este obligatorie, dar se încurajează.

Dosarele de aplicare care constau din Formular de Aplicare (Anexa 1) și Bugetul Proiectului (Anexa 2), vor fi trimise prin e-mail la adresa de email info@calm.md cu mențiunea „Apel pentru inițiative locale de gestionare a crizei de refugiați”. Atât Formularul de Aplicare, cât și Bugetul trebuie depuse în versiune electronică (Word și Excel), cât și în versiune semnată și ștampilată în PDF.

Termen limită de aplicare: 4 noiembrie 2022 ora 18.00.

Persoana de contact: Irina Luncașu, Coordonatoare de proiecte, e-mail: irina.luncasu@calm.md, telefon: 079588442.

Apelul și documentele de aplicare pot fi descărcate mai jos:

Apel de propuneri de proiecte_CALM_CUF

Anexa 1_Formular de aplicare

Anexa 2_Bugetul proiectului

Imprimare