Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că, începând cu data de 20 februarie 2023, se dă startul etapei IV – „Depunerea Cererilor de finanțare” în cadrul Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor, apel pe listă, lansat în luna noiembrie 2022, propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală la următoarele măsuri de intervenție:

 

  • Măsura 2.1 Conectivitate și mobilitate urbană;
  • Măsura 2.2 Competitivitatea și susținerea activităților economice;
  • Măsura 2.4 Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice.

Sunt eligibili pentru a depune Cererile de finanțare aplicanții ai căror Note conceptuale au promovat etapa respectivă.

Termenul limită de depunere a Cererilor complete de finanțare: 21 martie 2023, ora 17.00.

Dosarele depuse după expirarea termenul stabilit nu vor fi acceptate pentru evaluare.

Dosarele cu Cererile de finanțare, împreună cu documentele-suport, vor fi depuse personal de către aplicanți la sediul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale nr. 1, bir. 229.

Persoană responsabilă: Denis Lungul, tel.: 022 250532, e-mail: denis.lungul@midr.gov.md.

Imprimare