Primarul comunei Gangura, Ialoveni, Marcel Bobeica, a vorbit, în cadrul  unei emisiuni la postul public de radio, despre lacunele strategiei de reformă a administrației publice pentru anii 2023-2030 și pericolele acesteia.

„În primul rând, nu am văzut să fie delimitate competențele ce vizează domeniul  APC de cel al APL.   De asemenea,  în strategie regăsim o singură componentă a reformei administrației publice locale, cea a aspectului teritorial. Totodată, documentul nu are la bază o analiză minuțioasă a situației economice  actuale a primăriilor.”

Potrivit primarului, strategia nu prevede măsuri de descentralizarea financiară.  „În aceste condiții ne întrebăm care este beneficiul cetățenilor dacă facem o asemenea reformă administrativ-teritorială? Ni se spune că o primărie trebuie să aibă o populație de circa cinci mii de locuitori. Întrebarea este dacă după aceste modificări cetățenii vor avea servicii mai bune, drumuri mai bune, apă mai calitativă etc.?”

Vorbind despre cele 250 milioane de lei prevăzute de Guvern pentru susținerea amalgamării voluntare, Marcel Bobeica a explicat că aceste resurse nu sunt suficiente nici pentru reparația tuturor drumurilor din comuna sa.

„În unele studii am văzut că ni se spune și cu ce primării trebuie să ne unim. Făcând o analiză a veniturilor proprii ale primăriei mele și ale primăriei X, cea cu care ni se propune să realizăm amalgamarea, am constatat că structura veniturilor proprii ale primăriei Gangura este de două ori mai mare, ceea ce înseamnă că veniturile pe care le acumulăm în comuna mea vor fi utilizate pentru dezvoltarea unei alte localități care este mai mare și, cel mai probabil, primarul va fi ales anume de acolo, iar alesul local se va strădui să soluționeze, în primul rând, problemele din localitatea lui, iar dezvoltarea satelor din comuna mea va stagna.”

Potrivit primarului de Gangura, reforma trebuie să înceapă de la divizarea competențelor, descentralizarea financiară și după finalizarea procesului de delimitare și evaluare a bunurilor proprietate publică.   

„Atunci când ne convine, aducem exemplul țărilor UE, dar uităm să spunem și despre descentralizarea financiară realizată acolo. Trebuie să dăm primăriilor venituri adăugătoare, cum ar fi impozitul persoanelor fizice la locul de trai, să acoperim o cotă parte a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător etc, dar și să facem o analiză economico-financiară pentru a  vedea care sunt primăriile cae se descurcă bine.” În acest context, Marcel Bobeica a afirmat că în raionul Ialoveni sunt primării cu 1700-1800 de locuitori, dar populația este în creștere, veniturile proprii, de asemenea, sunt mereu în creștere, iar localitățile se dezvoltă. „Chiar dacă au 1700 de locuitori, au sistem de canalizare, drumuri reparate, iluminat public stradal și venituri adăugătoare. Unii experți ne tot spun că primăriile noastre sunt ineficiente, că nu putem gestiona toate finanțele sau proiectele și că unul dintre pericole ar fi că în procesul de preaderare nu vom putea valorifica anumite resurse. Totuși, dacă e să facem o analiză, vom vedea că tot ce a fost direcționat către APL, fie că vorbim de competențe sau de proiecte, APL a făcut față. Exemple ar fi mai multe în acest sens, aș menționa doar criza COVID-19 sau criza refugiaților. Un alt exemplu este Satul European. La început cineva avea dubii că vor fi depuse măcar 100 de proiecte, s-a văzut cât de bine s-au mobilizat primarii și au depus peste 450 de proiecte, o parte dintre acestea deja sunt implementate. Noi chiar observăm că există un elan al primarilor în elaborarea proiectelor tehnice. Primarii au dorință și au și capacități, noi muncim zi și noapte pentru a realiza aceste proiecte și realitatea ne arată că reușim.”

În concluzie, primarul a fost de părere că reforma trebuie să fie analizată minuțios, să existe o consultare reală cu APL de nivelul unu, documentul să fie consultat la etapa elaborării, nu varianta finală,  să fie întreprinse acțiuni concrete de descentralizare, de delimitare a proprietăților și doar atunci se va vedea dacă avem nevoie de acest element administrativ-teritorial al reformei.  

Imprimare