Primari și primare din Republica Moldova s-au reunit în cadrul unei ședințe festive pentru a semna Carta Europeană a Egalității între Femei și Bărbați în viața locală. Alături de aleșii și alesele locale a fost președinta Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Tatiana Badan; președinta Comisiei Administrație Publică din Parlamentul Republicii Moldova, Larisa Voloh, reprezentanta de țară, UN Women, Dominika Stojanoska; șefa secției cooperare, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Magdalena Muller-Uri; reprezentanți și reprezentante ai/ale Consiliului European al Municipalităților și Regiunilor, Rețelei Asociației Autorităților Locale din Sud-Estul Europei (NALAS) etc.

În deschiderea evenimentului, președinta CALM, Tatiana Badan, a felicitat toate autoritățile locale care își asumă o poziție publică pe principiul egalității între femei și bărbați, dar și angajamentul de a pune în aplicare, pe teritoriul lor, prevederile Cartei. „Noi, autoritățile locale, prin competenţele noastre şi prin cooperarea cu o întreagă gamă de actori locali, putem întreprinde acţiuni concrete în favoarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi. Suntem la început de cale, atât noi, acele autorități locale care astăzi devenim semnatare ale Cărții, precum și autoritățile locale ce urmează să adere în viitor. De aceea, este necesar să depunem un efort conjugat, astfel încât toți împreună: Autoritățile Publice Locale, cu suportul și expertiza partenerilor, să putem pune în aplicare prevederile Cartei, iar cetățenii ce-i reprezentăm să simtă beneficiile acestor acțiuni.”

Potrivit Reprezentantei de țară UN Women, Dominika Stojanoska, această zi este deosebit de importantă din mai multe motive. „În primul rând, avem 46 APL-uri semnatare ale Cartei Europene a Egalității dintre Femei și Bărbați în viața locală. Acestea sunt angajamente ce vor crea mai multe oportunități  pentru apărarea drepturilor omului și dezvoltarea economică.” Dominika Stojanoska și-a exprimat gratitudinea față de autoritățile administrației publice locale care au decis să adere. „În rezultat, vor avea de beneficiat femeile și bărbații, fetele și băieții care vor contribui la prevenirea violenței, la dezvoltarea comunităților și la consolidarea acestora.”

Președinta Comisiei Parlamentare Administrație Publică, Larisa Voloh, a scos în evidență faptul că egalitatea de gen este determinantă pentru o dezvoltare durabilă. „Egalitatea de gen este atunci când femeile și bărbații se bucură, în aceeași măsură, de bunurile cu valoare socială, de oportunități, de resurse și recompense. Scopul politicii de gen la nivel local este de a asigura ca toate intervențiile APL-urilor să sporească oportunitățile femeilor și bărbaților de a-și exercita drepturile în egală măsură.”

Șefa secției cooperare a  Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Magdalena Muller-Uri, a declarat că asigurarea drepturilor femeilor și bărbaților este importantă mai ales acum, când Republica Moldova dorește să devină membră a Uniunii Europene. „Prin semnarea Cartei Europene pentru Egalitatea Femeilor și Bărbaților în viața locală, fiecare autoritate semnatară se angajează să elaboreze unplan de acțiuni în domeniul egalității de gen, care stabilește principiile, acțiunile și resursele necesare acestui scop. Uniunea Europeană va continua să susțină egalitatea de gen, deoarece acesta este un drept fundamental pentru toți și este o valoare esențială pentru orice democrație.”

În cadrul evenimentului au fost prezentate beneficiile  semnării Cartei, practici europene și locale de integrare a principiilor de gen în viața comunităților, de implicare a tinerilor, tinerelor, dar și a comunităților în procesele de luare a deciziilor. Reuniunea a culminat cu înmânarea certificatelor semnatarilor Cartei Europene a Egalității între femei și bărbați în viața locală.

 

Evenimentul  a fost organizat de UN Women, în cadrul Proiectului EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, în cooperare cu UNICEF Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, și în parteneriat cu CALM, cu sprijinul financiar din Suediei.

Carta Europeană a Egalității între Femei și Bărbați în viața locală a fost elaborată și promovată de Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor (CEMR), cea mai veche și mai mare asociație europeană a autorităților locale și regionale. Congresul Autorităților Locale din Moldova este membru al CEMR  și este responsabil de promovarea Cărții în rândul APL-urilor din Republica Moldova.

Până în prezent, Carta are peste 1800 de semnatari, iar orașele care au aderat, au devenit mult mai prietenoase pentru copii, răspund nevoilor specifice femeilor, contribuie  prin diferite proiecte la îmbunătățirea vieții cetățenilor, încurajează atitudini pozitive la toate nivelurile.

 

Imprimare