Viziunea Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) privind dezvoltarea rurală a fost prezentată reprezentanților autorităților locale și societății civile din cinci localități ale raionului Hâncești: Ciuciuleni, Logănești, Drăgușenii Noi, Bobeica și Stolniceni. În cadrul evenimentului organizat de Oficiul Institutului pentru Inițiative Rurale (iRi), directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a făcut o prezentare a activității asociației reprezentative a autorităților locale și a vorbit despre modificările din legislație care s-au produs la inițiativa CALM și care au ca obiectiv crearea premiselor dezvoltării locale.

Potrivit CALM, descentralizarea finanțelor publice, reforma raioanelor, cooperarea intermunicipală, delegarea de competențe de la APL cu resurse limitate către APL cu potențial financiar mai mare, asocierea dintre APL-uri în vederea dezvoltării intercomunitare, cooperarea cu societatea civilă – sunt unele dintre soluțiile ce ar spori potențialul de dezvoltare rurală.

 Un alt subiect abordat a fost asimilarea fondurilor Uniunii Europene, în contextul în care Republica Moldova și-a asumat parcursul european, dar și promovarea ideii eronate precum că UE ne-ar obliga să reducem numărul de primării. „Uniunea Europeană nu impune modul în care să facem reforma, ea așteaptă rezultate în vederea sporirii capacităților autorităților publice și îmbunătățirii vieții oamenilor”, a explicat directorul executiv al CALM. În acest context, Viorel Furdui a vorbit despre pericolul implementării unor reforme negândite, inițiate de experți care nu cunosc specificul localităților noastre și care ar putea să distrugă dezvoltarea rurală (așa cum s-a întâmplat în unele țări,). „Să ne amintim și de eșecul reformei din 1998, când acțiuni negândite au dus la stagnarea sau chiar degradarea mai multor localități. Noi credem că Republica Moldova are nevoie de reforme care în termeni restrânși să sporească capacitatea administrației publice locale, a resurselor comunităților locale și a calității vieții oamenilor.”

Imprimare