16 reprezentanți ai administrației publice locale și societății civile din satul Vișniovca, raionul Cantemir au participat la atelierul de validare a Planului de Acțiuni privind colaborarea APL – Societatea Civilă. Atelierul dat este parte a unei serii de activități (32 la număr) care se organizează în toate raioanele țării.
Activitatea a avut loc în incinta primăriei s. Vișniovca, având drept scop agrearea de către grupul de lucru a Planului de Acțiuni privind colaborarea între APL și ceilalți actori din comunitate, privind soluționarea problemei ”Exploatarea incorectă de către cetățeni și alți actori comunitari a spațiilor publice din satul Vișniovca”, care va fi soluționată printr-o serie de acțiuni concrete, una din ele fiind elaborarea politicii publice din domeniul vizat. Ulterior, participanții la atelier vor înainta un demers către noul consiliu sătesc din localitate pentru a fi luată decizia privind soluționarea de comun acord a problemei selectate de către grupul de lucru.
Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Ambasadei Marii Britanii la Chișinău oferit prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare, iar CALM este partener de implementare.
Imprimare