Pentru a lua cunoștință de mersul lucrărilor de reabilitare a sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare, în localitățile menționate s-au deplasat dna Valentina Țapiș, viceministru al mediului, dna Serafima Tronza, șefa Direcției managementul apelor din cadrul Ministerului Mediului, alți colaboratori ai autorității centrale de mediu. La fața locului au fost prezenți  primarii localităților Zahorna și Sănătăuca și șefii inspecțiilor ecologice raionale.

Reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare  din localitățile Zahorna și Sănătăuca sunt parte a componentei rurale a PNAAC, care a demarat în 2008 în baza studiului de fezabilitate elaborat pentru localitățile rurale selectate conform prevederilor Strategiei de aprovizionare cu apă și canalizare. Aceste prevederi includ:
IMG
–          Prezența în localitate a surselor de apă potabilă corespunzătoare STAS ”Apă Potabilă” în vigoare;
–          Localitate care nu este prevăzută pentru conectare la apeducte regionale grupate;
–          Gradul înalt de afectare a localității în urma secetei din anul 2007;
–          Includerea localității în Strategia Națională privind aprovizionarea cu apă și canalizare a localităților din republica Moldova.

Lucrările de reabilitare din ambele localități cuprind următoarele obiective:

–          Montarea a 4 rezervoare de apă;
–          Lucrări de construcție-montaj a două instalații bactericide;
–          Lichidarea a 3 sonde arteziene și forarea a 3 sonde noi și a 3 stații de pompare la sonde (în Sănătăuca)
–          Reabilitarea a circa 24km de apeduct

În total, de pe urma lucrărilor de reabilitare a sistemelor de AAC vor beneficia circa 4000 de locuitori (600 în Zahorna și 3000 în Sănătăuca). Cu suportul tuturor părților implicate, finalizarea lucrărilor este preconizată către începutul lunii iulie a anului curent.

La eveniment au participat și reprezentanții mass-media, care au avut acces transparent la toate acțiunile întreprinse, deplasările în teren la fața locului desfășurării lucrărilor și la dialogurile  vis-a-vis de toate aspectele proiectului.

Imprimare