Viorel Furdui: „APL au demonstrat încă o dată că au dorință și capacitate de a schimba lucrurile în comunitățile noastre”

Au fost anunțate proiectele câștigătoare selectate în cadrul programului guvernamental Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3″. Astfel, 41 de autorități locale vor beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul acestui program. Proiectele vizează reparația drumurilor și a căilor pietonale, instalarea iluminatului public, instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei electrice regenerabile, construcția, extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, renovarea și reabilitarea clădirilor publice, procurarea mijloacelor de transport și a echipamentului necesar pentru întreținerea mediului ambiant, amenajarea zonelor de odihnă și a terenurilor de sport etc. Alte peste 700 de proiecte au fost depuse de către autoritățile publice locale la Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. În cadrul unei intervenții la postul public de radio, directorul executiv al CALM Viorel Furdui a declarat că numărul impunător de proiecte depuse de APL a impresionat foarte mult organizatorii acestui concurs, această realitate însă nu a fost neașteptată pentru cei care lucrează cu APL de mai mulți ani. „Noi de mult timp am constatat că la nivel local există acest mare interes, capacitate și dorință de a schimba lucrurile în comunitățile noastre și de utiliza orice oportunitate pentru a atrage proiecte, realitate confirmată și de această dată. Participarea masivă a APL în cadrul acestor exerciții a confirmat o dată în plus faptul că autoritățile noastre locale vor și pot produce schimbările necesare la nivel local, ele doar au nevoie să fie susținute cu cât mai multe finanțări disponibile, să aibă acces cât mai larg la diverse fonduri.”

Potrivit directorului executiv al CALM, o dovadă a faptului că primarii și angajații administrației publice locale se dedică în totalitate pentru ca localitățile lor să prospere sunt și rezultatele tuturor sondajelor care s-au făcut în ultimii 20 de ani în Republica Moldova și care ne demonstrează faptul că cetățenii, inclusiv din această cauză, au cea mai mare încredere anume în administrația locală, în primari.  „Cele mai apropiate de oamenii din satele și orașele noastre sunt autoritățile publice locale, iar acestea, nu o singură dată, prin fapte concrete, au demonstrat că ele sunt cele mai interesate să schimbe lucrurile în bine la nivelul localităților noastre.” Viorel Furdui și-a exprimat speranța că asemenea oportunități a atrage investiții în localitățile noastre vor fi din ce în ce mai multe, subliniind faptul că este nevoie de cât mai multe programe cu acces direct pentru APL din Republica Moldova.”

Directorul executiv al CALM a vorbit și despre responsabilitatea ce revine guvernării și APL. „Guvernul va trebui să facă față acestui interes deosebit de mare din partea administrației publice locale, de a respecta promisiunile făcute APL privind accesul accesul la aceste fonduri, că nu se va implica politicul, că va proceda corect și-i va trata pe toți egal, că va crește considerabil fondurile pentru dezvoltare locală. APL va trebui încă o dată să confirme capacitatea sa de a implementa aceste proiecte în termene destul de scurte. APL deja au demonstrat că că în termene foarte scurte de timp, respectând niște condiții stricte, au putut să pregătească documentația și evaluările necesare și să aplice la aceste programe.” Viorel Furdui s-a arătat convins de faptul că și de această dată, APL vor demonstra că au capacitate să implementeze în termenii și modul corespunzător toate aceste proiecte.
Vorbind despre tipurile de proiecte depuse, directorul executiv al CALM a menționat că acestea diverse, în dependență de specificul, prioritățile și problemele localităților. „Majoritatea primarilor gândesc strategic asupra dezvoltării locale și, tocmai din acest motiv, un număr considerabil de primării au depus proiecte în vederea elaborării planurilor urbanistice de dezvoltare, ceea ce înseamnă crearea premiselor pentru existența viitorului acestor localități. Este dificil să dezvolți o localitate fără a avea viziune și o planificare urbană a acesteia. Alte domenii de interes pentru APL în cadrul Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală  sunt aprovizionarea cu apă potabilă și construcția sistemelor de canalizare, amenajarea teritoriului, a spațiilor publice, a terenurilor multifuncționale sportive, reparația Caselor de cultură și a instituțiilor educaționale, construcția piețelor etc.  „Sunt obiective ce vor dezvolta infrastructura locală în așa fel încât oamenii să simtă îmbunătățirea calității vieții lor și să își dorească să rămână în localitățile noastre și să contribuie la dezvoltarea acestora.”

Totodată, directorul executiv al CALM a scos în evidență faptul că numărul mare de proiecte depuse de APL indică multitudinea de probleme din satele și orașele Republicii Moldova. „Guvernării actuale îi va fi destul de complicat să respingă anumite proiecte, întrucât marea majoritate a lor au fost elaborate respectând rigorile solicitate. Multe dintre ele au fost făcute din timp și acum au trecut anumite cicluri de verificări, actualizări etc. Pentru guvernarea actuală acesta va fi un examen foarte important. CALM consideră că este necesar de a completa acest Fond. Deoarece probleme s-au acumulat foarte multe și în condițiile în care mai multe primării au depus și câte două proiecte,  am solicitat să se procedeze în așa fel încât fiecare localitate aplicantă să beneficieze de cel puțin un proiect.”

Viorel Furdui a constatat că din cauza neîncrederii în APL,  guvernările precedente nu prea s-au străduit să le ofere posibilitatea de a-și dezvolta localitățile. „Guvernarea actuală trebuie să demonstreze că are tot mai mare încredere în APL și să-i permită autonom să-și dezvolte localitățile.  Pentru aceasta trebuie să mergem pe calea descentralizării, consolidării posibilităților APL de a-și soluționa problemele de sine stătător. Acest număr impunător de proiecte depuse, care sunt complexe, cu sume de până la 10 milioane de lei, demonstrează că la nivelul APL există capacitate suficientă. De asemenea, credem că deja a venit timpul să trecem la o nouă etapă, să avem încredere în APL și să le transmitem cât mai multe instrumente pentru a soluționa problemele cetățenilor și în rezultat vor avea de câștigat cu toții”, a conchis directorul executiv al CALM. 

Imprimare