În perioada 22- 23 mai, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a organizat pentru aleșii locali două sesiuni de informare cu genericul „Transformarea Digitală: Viitorul Instituțiilor Publice din Republica Moldova”.

Evenimentele au avut ca obiectiv prezentarea importanței și beneficiilor digitalizării în instituțiile publice, în vederea îmbunătățirii eficienței, transparenței și accesibilității serviciilor publice pentru cetățeni.

În cadrul celor două sesiuni de informare, reprezentanți ai companiei Integrisoft Solutions din România au prezentat studii de caz, strategii de implementare a soluțiilor digitale și abordări de succes. 

Primarul de Lozova, Strășeni, Viorel Jardan, a salutat inițiativa CALM de a prezenta primarilor din R. Moldova modelul românesc, cel mai aproape de noi, la capitolul digitalizare și transparență decizională. „Este un proces pe care inevitabil îl vom asimila deoarece acestea sunt realitățile zilei de astăzi. Prin intermediul tehnologiilor informaționale va fi facilitată conexiunea dintre administrația publică și cetățean. Astfel vom putea pune la dispoziția cetățeanului toată gama de servicii, în vederea interconectării tuturor platformelor disponibile și vom debirocratiza tot procesul administrativ în care suntem implicați.”

Primarul de Șișcani, Nisporeni, Vladimir Bodean, și-a amintit că despre digitalizare a auzit pentru prima dată în anul 2010 -2011, în cadrul unor vizite în țările Uniunii Europene. „De atunci și până în prezent s-au schimbat și la noi anumite lucruri în acest domeniu dar mai este mult până vom putea spune că am ajuns la un nivel corespunzător. „Digitalizarea serviciilor și a informației despre realitățile din teritoriu este extrem de necesară în activitatea primăriilor, începând de la planul urbanistic al localității și până la ultimele plăți de impozite.”

Beneficiind de o experiență de 25 ani, Integrisoft Solutions oferă sisteme complete pentru dezvoltarea și implementarea de soluții software performante pentru administrația publică locală și centrală, unele proiecte fiind recompensate anual cu premii oferite de organizații recunoscute precum A.A.P.R.O. și Smart City Industry Awards.

Avantajele digitalizării reprezintă eficacitate, transparență și simplitate, cresc productivitatea proceselor, elimină riscul erorii umane și scad perioadele de așteptare pentru contribuabili. Cu ajutorul sistemului integrat Avansis se sincronizează programele folosite de toate departamentele oferind o arhitectura SMART bazată pe:

  • Bază de date unică (BDU) – informațiile se introduc / actualizează o singură dată și sunt disponibile instant pentru toate instituțiile conectate.
  • Dashboard managerial – afișează situații și statistici accesând informațiile din baza de date.
  • Module software – gestionează informații specifice (date personale, info cadastru, taxe etc.) folosind și actualizând informațiile din BDU.
  • Operații departamente / instituții – diverse departamente folosesc modulele software în operațiile specifice departamentelor și instituțiilor (financiar, administrare parcări, sumar contribuabil etc.)
  • Servicii mobile și online cetățeni – asigură un acces rapid și eficient la servicii ale administrației inclusiv pe mobil sau tabletă.
Imprimare