„Dezvoltarea economică locală- calea reușită de dezvoltare a localității” și „Colectarea de fonduri pentru inițiativele locale, parteneriate la nivel local și cooperarea descentralizată” au fost subiectele ce au reunit femeile primar de la primul mandat în cadrul unei noi sesiuni de informare organizate de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și UN Women – Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor, finanțată de Suedia.

Expertul economic al CALM Viorel Gîrbu a prezentat femeilor primar la primul mandat mai multe noțiuni economice de bază, punând accent pe politicile fiscale și monetare, șomaj, inflație, dar și relația dintre resurse și rezultate. De asemenea, Viorel Gîrbu a atras atenția asupra necesității descoperirii avantajelor comparative ale localităților lor și a elementelor componente ale strategiei de dezvoltare economică. Un alt subiect pus în discuție a fost privind utilizarea celor mai importante surse de venit ale bugetelor locale în vederea creșterii economice a localităților. „Chiar dacă politicile statului nu încurajează dezvoltarea la nivel local, avem multe exemple când primarii reușesc să atragă investiții, să dezvolte infrastructura locală și să creeze condiții mai bune pentru cetățenii din comunitățile lor”, a afirmat expertul CALM, prezentând beneficiile comunităților locale urmare a creșterii economice.

Expertul Irina Luncașu a prezentat dimensiunile dezvoltării comunitare, modalitățile atragerii de fonduri, principalele programe naționale de finanțare și internaționale. La acest capitol, expertul CALM a scos în evidență instrumentele financiare ale Uniunii Europene disponibile pentru autoritățile locale și regionale din țările Parteneriatului Estic. De asemenea, femeile primar au avut posibilitatea să însușească mai multe despre importanța cooperării descentralizate, dar și despre organizarea campaniilor de crowdfunding.

Un alt subiect abordat de expertul CALM a vizat integrarea dimensiunii de gen în implementarea proiectelor.  Irina Luncașu a prezentat mai multe modele de integrare a dimensiunii de gen în proiecte de management al deșeurilor solide; renovarea drumurilor și iluminatul stradal; construcția sau renovarea sistemelor de apă și canalizare, etc.

Evenimentul  din 13 august este parte a programului „ Consolidarea capacităților și sprijin pentru femeile primar de la primul mandat în vederea exercitării efective a funcțiilor lor, inclusiv în contextul COVID-19″, implementat de Congresul Autorităților Publice Locale din Moldova (CALM), cu susținerea Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor – UN Women și este finanțat de Suedia.

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare