La 19-20 decembrie 2013 peste 100 primari au participat la ședința Consiliul de Administrare  a Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM). De asemenea la şedinţă au participat în calitate de invitaţi membrii Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, reprezentanți ai donatorilor şi ambasadelor.  Obiectivul întrunirii a fost totalizarea activității CALM în 2013, evidenţierea realizărilor cheie, precum şi  determinarea domeniilor prioritare de activitate pentru 2014. 

Ședința Consiliul de Administrare CALM a început cu prezentarea raportului de activitate pentru 2013 de către directorul executiv al CALM, Dl.  Viorel Furdui.  Raportul cuprinde realizările CALM în 2013 pe diverse direcţii de activitate, proiecte implementate, activitatea de avizare, participarea permanentă în lucrările comisiilor speciale a Parlamentului, grupurilor de lucru a Guvernului, activităţi purtate de CALM pe plan internaţional, activităţile reţelei femeilor CALM, fiind menţionată în special activitatea de lobare şi promovare a reformei de descentralizare fiscală atât la nivel local cât şi internaţional în diverse structuri Europene unde CALM este membru. Raportul la fel cuprinde și recomandări de îmbunătățire a activității CALM îndeosebi un domeniu care încă mai necesită eforturi suplimentare este comunicarea pe verticală și orizontală a organizației ce presupune crearea unei platforme unice pentru eficientizarea procesului. Consiliul de Administrare a aprobat Raportul de activitate subliniind că 2013 a fost pentru CALM un an de muncă asiduă soldată cu succese enorme. 

Un moment deosebit al ședinței l-a constituit decorarea a patru primari, membri CALM, cu ordinul Sf. Gheorghe acordat de către Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove pentru participarea la conflictul armat de pe Nistru din 1992.

În cadrul sesiunii Consiliului de Administrare CALM  dedicată informării, discuţiilor şi interacţiunii cu reprezentanţii Autorităților Centrale, ambasadelor şi comunității donatorilor au fost scoase în evidență cele mai importante probleme cu care se confruntă Autoritățile Publice Locale legate de educaţie, protecţia socială, mediu, drumuri şi infrastructură, apă şi canalizare, gestionarea deşeurilor, dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră România – Republica  Moldova – Ucraina, etc.  Reprezentanţii partenerilor de dezvoltare au reiterat importanța suportului autorităților locale din Moldova în vederea îmbunătățirii serviciilor prestate de aceștia și dezvoltării comunităților pe care le conduc.  Această sesiune a constituit o platformă pentru identificarea domeniilor prioritare de activitate  pentru CALM în 2014. 

Serviciul comunicare si relaţii cu publicul al CALM:

tel. 0(22) 22-35-09, tel/fax. 0(22) 22-35-29, 0(22) 21-32-35, e-mail: info@calm.md 

Imprimare