La 18-19 decembrie 2014 peste 100 primari au participat la ședința Consiliul de Administrare  a Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM). De asemenea la şedinţă au participat în calitate de invitaţi membrii partidelor politice. 

Obiectivul întrunirii a fost totalizarea activității CALM în 2014, evidenţierea realizărilor cheie, determinarea domeniilor prioritare de activitate pentru 2015,  prezentarea și aprobarea planului strategic și planului de acțiuni al CALM pentru anii 2015-2019, discutarea și elaborarea de poziții comune pe marginea problemelor APL actuale și stringente, precum și discutarea și aprobarea propunerilor CALM pentru viitoarea guvernare și programul de Guvernare pentru domeniul descentralizării și autonomiei locale, aprobarea unei declarații comune.

Ședința Consiliul de Administrare CALM a început cu prezentarea raportului de activitate pentru 2014 de către directorul executiv al CALM, Dl.  Viorel Furdui.  Raportul cuprinde realizările CALM în 2014 pe diverse direcţii de activitate, proiecte implementate, activitatea de avizare, participarea permanentă în lucrările comisiilor speciale a Parlamentului, grupurilor de lucru a Guvernului, activităţi purtate de CALM pe plan internaţional, activităţile reţelei femeilor CALM, fiind menţionată în special activitatea CALM de lobare şi promovare a reformei de descentralizare atât la nivel local cât şi internaţional în diverse structuri Europene unde CALM este membru. Ulterior au fost prezentate direcțiile prioritare de activitate pentru 2015 și  planului strategic și planului de acțiuni al CALM pentru anii 2015-2019. Membrii consiliului de administrare unanim  au aprobat raportul de activitate pentru 2014 și propunerile de activitate pentru 2015, precum și  planului strategic și planului de acțiuni al CALM pentru anii 2015-2019.

Un capitol separat al Adunării Anuale a Consiliului de Administrare al CALM a fost discutarea și aprobarea propunerilor CALM pentru viitoarea guvernare și programul de Guvernare pentru domeniul descentralizării și autonomiei locale. Membrii CALM au declarat că Republica Moldova nu are nici o șansă de a se dezvolta, fără a înfăptui o reformă profundă la nivel local. Actualmente în ţara noastră deciziile sunt luate de un grup restrâns de persoane, după un sistem moştenit încă din perioada sovietică, iar banii sunt distribuiţi primăriilor pe criterii politice. În aceste condiţii satele din Republica Moldova rămân sărace, iar reformele rămân scrise pe hârtie. Lucrurile nu mai pot continua în așa mod, nu mai pot exista motive de tărăgănare a reformei descentralizării din partea guvernării. Astfel Consiliului de Administrare al CALM a elaborat și adoptat o declarație comună în legătură cu rezultatul alegerilor parlamentare din 30.11.2014, procesul de negociere în vederea formării coaliției de guvernare și stabilirea priorităților guvernamentale. 

Această declarație a fost expusă membrilor partidelor politice prezenți la ședința Consiliului de Administrare al CALM, precum și va fi enunțată publicului prin intermediul unei conferințe de presă ce va fi organizată la 23 decembrie 2014.

Serviciul comunicare si relaţii cu publicul al CALM:

 

tel. 0(22) 22-35-09, tel/fax. 0(22) 22-35-29, 0(22) 21-32-35, e-mail: info@calm.mdImprimare