ВАЖНО! ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ О КОЛИЧЕСТВЕ МЕСТ В ЦЕНТРАХ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ЗВОНИТЕ: 080001527

Nr.РайонНазвание и адрес учреждения
1Anenii Noiorașul Anenii Noi, str. Z.Cosmodimianscaia 5/3
2Anenii Nois. Bulboaca, Școala auxiliară Bulboaca
3Anenii NoiOr. Anenii Noi, Liceul Andrei Straistă
4BasarabeascaȘcoala tehnică feroviară, str. Depoului, 4
5BasarabeascaSpitalul raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 5
6BălțiCăminul Universității de stat A. Russo, str. Ștefan cel Mare, 20, Bălți
7Bălțior. Bălți, str. Pușkin 41, Centrul de educație a personalului medical și farmaceutic cu studii medii
8Bălțistr. M. Sadoveanu, 1 Întreprinderea municipală Hotelul Bălți
9Bălțistr. Victoriei 62A Instituția Publică Școala Profesională nr. 3
10Bricenior. Briceni, str. 28 martie nr. 2 (Centrul de creație)
11CahulCăminul nr. 2 al Universității de Stat B.P. Hașdeu, str. Victoriei, nr. 5
12CahulSanatoriul Nufărul alb, str. Nucilor nr. 1 mun. Cahul
13CahulCentrul Maternal al DGASPF Cahul, str. Constantin Negruzzi, 133 
14ChișinăuCentrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, str. Valea Rediului, 16
15ChișinăuCentrul Republican Experimental, Protezare, Ortopedie și Reabilitare, str. Romană, 1
16ChișinăuCentrul Internațional de Expoziții ”MOLDEXPO”, str. Ghoiceilor 1
17ChișinăuCentrul de Cultură și Creație „Orion”, șos. Muncești nr. 792/2
18ChișinăuCentrul de agrement „Patria-LukOil”, str. Studenților nr. 7/5
19ChișinăuCentrul social regional „Renașterea”, mun. Chișinău, str. Melestiu nr. 20M
20ChișinăuInstituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, str. Grenoble nr. 147
21ChișinăuSanatoriul Provizoriu de Bază Întreprinderea de Stat ”SPB CONSTRUCTORUL” , str. Zelinski, 15, mun. Chișinău
22ChișinăuCăminul Institutului de Științe ale Educației, str. Doina 104, mun. Chișinău
23ChișinăuCăminul Direcție generale educație, tineret și sport, str. Ion Creangă nr. 80 
24Chișinăucom. Stăuceni, str. Grătiești 9, Fundația Internațională din Moldova Calea fericirii
25Chișinăucom. Stăuceni, str. Grătiești , 1 Complexul Sportiv Olimp
26ChișinăuCăminul nr. 6 al Academiei de Studii Economice din Moldova, str. Albișoara 86/3
27ChișinăuComplexul Sportiv al al Academiei de Studii Economice din Moldova, str. Albișoara 86/4
28ChișinăuCăminul Universității Tehnice a Moldovei str. Studenților 1
29ChișinăuCăminul Universității Tehnice a Moldovei str. Studenților 7/1
30ChișinăuCăminul Universității Tehnice a Moldovei str. Florilor, 4a
31ChișinăuCăminul Universității Tehnice a Moldovei str. Florilor, 4b
32ChișinăuCăminul Universității Tehnice a Moldovei str. Cuza Vodă nr. 10
33ChișinăuCăminul 19 al Universității de Stat din Moldova, str. Florilor 4/6
34ChișinăuBlocul de studii nr. 6 al Universității de Stat din Moldova, str. N. Testemițeanu 6
35Chișinăustr. Pelivan, 15 (Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului a CMC)
36Chișinăubd. Dacia, 32 (Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului a CMC )
37Chișinăustr. Muncești, 808 (Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului a CMC )
38Chișinăustr. Grenoble, 163/5 (Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului a CMC )
39Chișinăustr. Socoleni, 15 (Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului a CMC)
40Chișinăubd. Mircea cel Bătrân, 7 (Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului a CMC )
41Chișinăustr-la Ioan Botezătorul, 1 (Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului a CMC)
42Chișinăustr-la Traian, 23/1 (Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului a CMC )
43Chișinăustr. Anton Pann, 4 Întreprinderea de Stat Hotelul ZAREA
44Chișinăumun. Chișinău, str. Malina Mică, nr. 68/2, (căminul nr. 2 al Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”)
45Chișinăumun. Chișinău, str. Mircești 22/4 A căminul studențesc al Universității Agrare de Stat din Moldova
46Chișinăumun. Chișinău, str. Mircești 21/2, căminul studențesc al Universității Agrare din Moldova
47Chișinăumun. Chișinău, str. Mircești 22/3 B, căminul studențesc al Universității Agrare din Moldova
48Chișinăumun. Chișinău str. Melestiu, 21 Școala Sportivă specializată de handbal nr. 2
49Chișinăustr. Mihail Sadoveanu 26/3, (căminul nr. 16 al Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”)
50Chișinăustr. Mușatinilor 1/2 Fundația „Regina Pacis”
51Chișinăustr. Muncești 9, Fundația „DON BOSCO”
52Chișinăustr. Dimineții nr. 4 AO Asociația Creștin Ortodoxă Oastea Domnului
53Chișinăubd. Dacia 72/2 Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale a Ministerului Educației și Cercetării
54ChișinăuBogdan Voievod, 8/1 Colegiul Tehnologic din Chișinău (căminul nr. 2)
55CimișliaTabăra Asociației Obștești EL-ȘADAI
56CimișliaLiceul Teoretic Ion Creangă, bd Ștefan cel Mare, 15
57CimișliaLiceul Teoretic Mihai Eminescu, str. Mihai Eminescu, 48
58Călărașisatul Bravicea, Biserica Creștină Evanghelică Baptistă ”Emanuel”
59Călărașior. Călărași, str. Bojole 2
60Comrats. Congaz, str. Lenin, 72
61Criulenisatul Cimișeni Asociația Obștească Lumina Cerului
62CriuleniCriuleni, 31 August, nr. 130, IP Școala Profesională din Criuleni
63Criulenis. Slobozia Dușca, sediul SRL Olcriscom tabăra de odihnă Cristiano
64Dondușenior. Dondușeni, str. Ștefan cel Mare, 30 (blocul administrativ al SA RED Nord)
65Drochiaor. Drochia, str. Alexandru cel Bun, 21
66Drochiasatul Ochiul Alb Centrul de zi și plasament pentru persoane în etate
67Dubăsarisatul Coșnița, str. Prieteniei, 1, Î.M. Centrul de odihnă pentru copii și tineri „Prietenia”
68Edinețs. Zăbriceni, Comunitatea religioasă Mănăstirea cu hramul „Nașterea Domnului”
69Edinețcăminul Liceului teoretic „Pan Halippa” or. Edineț, str. Independenței 1
70FăleștiCăminul de plasament temporar pentru refugiați în incinta căminului pentru elevi din or. Fălești, str. Ștefan cel Mare, nr. 2
71Floreștis. Ștefănești (Căminul de elevi de pe lângă Liceul Teoretic Ștefănești)
72Floreștisat. Varvareuca, str. Școlii 25
73GlodeniLiceul teoretic ,,V. Coroban”, or Glodeni, str. Zgîrcea, nr.12
74Glodenis. Fundurii Vechi, (Centrul Comunitar Multifuncțional „Armonie”)
75HînceștiCentrul Creștin „SAREPTA” Sărata Galbenă, str. Emanuel 5
76Hînceștis. Cărpineni, str. Gagarin 7
77Hînceștis. Cărpineni, str. Independenței, 23
78Ialovenisat. Costești, Clădirea fostului spital Costești
79Ialovenisat. Costești, Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații ”Costești”
80Ialoveniorașul Ialoveni str. Alexandru cel Bun 28, (localul Pizza del Savva)
81Leovasatul Cupcui
82Leovacom. Sărata Nouă, r-nul Leova
83Nisporenior. Nisporeni, Școala Profesională str. Suveranității 26
84Ocnițafost Azil pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități comuna Calarașovca
85Orheisatul Neculaieuca (Grădinița Neculaieuca )
86OrheiCentrul Comunitar Multifuncțional „Generația PRO” s. Peresecina
87Orheis. Ivancea (sediu ce aparține SA Moldtelecom)
88Rezinas. Saharna
89Rîșcanis. Mihăileni, (Centrul Multifuncțional „Dumitru Musteață”)
90SîngereiTabăra „Emanuel” al Cultului Religios Uniunea Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste
91SîngereiElim Moldova AO Societate de Binefacere, r-nul Sîngerei, str. Independenței, nr. 235
92Sorocas. Volovița, r-nul Soroca IP Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbrava”
93SorocaPensiunea Zăvoiul Nistrului
94Ștefan Vodăsatul Popeasca, rnul Stefan Voda
95StrășeniCentrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret „Divertis”, str. Kilometrul 5
96Strășenis. Cojușna, str. Mihai Eminescu, 38 Liceul Teoretic Alecu Russo
97Taracliaor. Taraclia, str. Stefan cel Mare, 46, Căminul Studențesc al Universității de Stat din Taraclia „Г. Цамблак”
98Taracliaor. Taraclia, str. Dimitrova, 27/1, Centrul de reabilitare pentru persoane cu dizabilități și persoane vârstnice or. Taraclia
99TeleneștiPensiunea Turistică „Trei Păstori” s. Zahareuca
100Teleneștir-nul Telenești, s. Sărătenii Vechi
101Teleneștis. Căzănești, Căminul Liceului Teoretic A. Păunescu
102Unghenicom. Sculeni, Centrul de plasament pentru persoane în vârstă și adulte
103Unghenir-nul Ungheni str. Romană, 39


Data actualizării informației: 22.03.2022

Распечатать