În perioada 11-13 mai au avut loc trei ateliere de instruire pentru membrii Rețelei Secretarilor din cadrul CALM. Genericul evenimentului a fost „Planificarea strategică pentru Rețeaua profesională a Secretarilor Consiliilor locale pentru elaborarea Planului strategic al Rețelei Secretarilor din cadrul CALM, inclusiv sub aspectul dimensiunii de gen.” Formatorii evenimentului au fost experta CALM Victoria Matveev și expertul CALM Octavii Ivanov.

Emilia Rusu, ofițeră de programe în cadrul Un Women a amintit că acestea sunt  primele ateliere de lucru organizate în anul curent pentru Rețeaua Secretarilor din cadrul CALM. „Este important să ne amintim ce înseamnă egalitate de gen și să punem în practică rezultatele muncii noastre”, a menționat Emilia Rusu.

Președinta Rețelei Secretarilor din cadrul CALM Svetlana Mitrofan s-a arătat convinsă că această categorie de funcționari pe care o reprezintă este familiarizată cu noțiunea de strategie. „Sunt convinsă că împreună vom reuși să elaborăm un document ce ne va ajuta să ne dezvoltăm.”

La cele trei atelierele de instruire, informare și consolidare a capacităților au participat circa 100 de secretari și secretare. Aceștia au aflat mai multe despre ce reprezintă o Rețea profesională, care este necesitatea și beneficiile activității acesteia, ABC-ul planificării strategice în context național și regional, inclusiv sub aspectul egalității de gen, dar și despre principiile egalității de gen în procesul de elaborare, implementare și monitorizare a planului strategic al Rețelei Secretarilor.

Punctele tari și problemele care apar în activitatea Rețelei, oportunitățile și riscurile ce pot influența într-o manieră pozitivă sau negativă dezvoltarea acesteia, soluțiile ce ar depăși riscurile, dar și implementarea Planului strategic au fost alte subiecte abordate în prima zi a evenimentului.

În cea de-a doua zi a evenimentului au fost identificate viziunea, misiunea, valorile și principiile Rețelei Secretarilor, inclusiv prin perspectiva egalității de gen. Participanții la eveniment au elaborat obiectivele strategiei Rețelei Secretarilor. Acestea vizează îmbunătățirea cadrului legal, inclusiv prin activități de lobby și advocacy; consolidarea capacităților instituționale ale Rețelei Secretarilor; promovarea egalității de gen; promovarea Rețelei Secretarilor și integrarea dimensiunii de gen în activitatea Rețelei.

Cele mai importante concluzii ale participanților s-au regăsit în proiectul planului strategic al Rețelei Secretarilor, perioada de implementare a căruia este de 5 ani (2022-2027). Proiectul va fi definitivat și transmis tuturor secretarilor consiliilor locale pentru consultare, după care va urma procedura de adoptare a acestui document.

În perioada mai-iunie vor fi elaborate planurile strategice pentru Rețeaua Contabililor/Contabilelor; Rețeaua Specialiștilor/Specialistelor în Percepere Fiscală și Rețeaua Specialiștilor/Specialistelor în Domeniul Reglementării Proprietății Funciare.

Cele trei ateliere de instruire sunt parte a proiectului „Acordarea unui sprijin extins pentru consolidarea capacităților autorităților publice locale, inclusiv a primarelor membre ale Rețelei femeilor din cadrul CALM”, implementat în perioada 1 iulie 2021 – 30 noiembrie 2022 de către Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) cu suportul financiar
al Entității Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) din Moldova și finanțat de Suedia.

Imprimare