În perioada 8-10 iunie, CALM a organizat trei ateliere de instruire ce au avut ca obiectiv elaborarea Planului strategic și Planului de acțiuni al Rețelei perceptorilor/toarelor fiscali/le.

Unul dintre subiectele cu care s-au familiarizat acești specialiști/te din cadrul APL a vizat importanța și  beneficiile activității rețelelor profesionale. Necesitatea și ABC-ul planificării activității, contextul strategic național, regional și raional, inclusiv prin prisma asigurării egalității de gen, au fost alte teme abordate în cadrul celor  trei seminare de instruire. Alte subiecte au vizat principiile egalității de gen în procesul de elaborare, implementare și monitorizare a Planului Strategic al Rețelei Perceptorilor/toarelor Fiscali/le.

Experta CALM Victoria Matveev a prezentat mai multe noțiuni ce vizează egalitatea de gen, avantajele acestei abordări în activitate, respectarea drepturilor omului și necesitatea de a include egalitatea de gen în politicile publice locale.

Un alt subiect distins adus în atenția tuturor participanților/telor a vizat  problemele cu care se confruntă perceptorii/toarele fiscali în utilizarea celor două platforme naționale pe care le utilizează în activitate.

În a doua zi a seminarului a fost elaborată misiunea și viziunea rețelei Perceptorilor/relor Fiscali/le prin perspectiva egalității de gen, principiile și valorile care stau la baza elaborării misiunii și viziunii acestui document. „Au fost identificate obiectivele din cadrul strategiei Rețelei. Se dorește îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul perceperii fiscale la nivel local”, a explicat expertul CALM Octavii Ivanov. Un alt obiectiv strategic vizează consolidarea capacităților membrilor/membrelor acestei rețele profesionale.

Formularea obiectivelor și definitivarea acțiunilor au fost subiectele principale supuse dezbaterilor în cea de-a treia zi a evenimentului. Soluțiile identificate au fost transformate în activități și astfel a fost elaborat planul de acțiuni, a fost stabilită perioada de implementare, dar și responsabilii de evaluarea acestor obiective.

Într-un mod participativ, cu implicarea a circa 100 de perceptori/toare fiscali/le, a fost elaborat Planul Strategic și cel de acțiuni al Rețelei. „Este o continuitate logică a acțiunilor întreprinse anterior, în vederea elaborării planurilor strategice ale Rețelei  contabililor și secretarilor Consiliilor locale. Urmează și inginerii în percepere fiscală să se reunească pentru a elabora un document similar.

Toate aceste evenimente sunt parte a proiectului „Acordarea unui sprijin extins pentru consolidarea capacităților autorităților publice locale, inclusiv a femeilor primare membre ale Rețelei femeilor din cadrul CALM” implementat în perioada 1 iulie 2021 – 30 noiembrie 2022 de către Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) cu suportul financiar al Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) din Moldova și finanțat de Suedia.

Menționăm că la luna aceasta se împlinesc trei ani din momentul creării Rețelei Perceptorilor/toarelor Fiscali/le din cadrul CALM, prin intermediul căreia această categorie de specialiști din cadrul APL interacționează, fac schimb de bune practici, prezintă problemele cu care se confruntă în activitate și identifică soluțiile necesare.

Imprimare