La întrevedere a fost abordat un spectru larg de aspecte de interes comun ce țin de guvernarea locală, administrația publică și situația generală din Moldova.

Reprezentanții CALM au informat pe Ambasadorul German despre starea actuală și problemele cu care se confruntă autoritățile locale din Moldova. Principalul accent a fost  pus pe lipsa aproape completă a autonomiei locale și administrative, cât şi a autonomiei financiare. În același timp, legislaţia din domeniul APL nu este respectata şi luată în consideraţie de factorii de decizie. În acest context, a fost abordat și subiectul reformei administrației publice, descentralizării și necesitatea stringentă de lansare a acestei reforme despre care se vorbește încă din 2006, dar care, de fapt, nu s-a pornit pînă acum.

Un alt subiect important al discuției a fost relaţiile dintre autoritățile locale și cele centrale. A fost menționat faptul foarte bine cunoscut în societate că autoritățile publice centrale sunt la fel într-o stare gravă  și aproape toate serviciile prestate de autoritățile publice centrale sunt de calitate extrem de joasă. De aceea în prezent, trebuie să vorbim despre necesitatea unei abordări integratoare a guvernării locale în cadrul întregului sistem de administrație publică. Aceasta înseamnă a vedea în mod constant o legătură strânsă între administrația publică locală și cea centrala, care trebuie sa fie privite ca un mecanism integral indispensabil şi interdependent unde lipsa atenției sau neglijarea unuia dintre elemente în mod automat duce la ineficiența sistemului și la crearea unor probleme grave pentru toata societatea, inclusiv și pentru democrație. A fost menționat faptul că lipsa unei înţelegeri în privinţa rolului şi importanței guvernării locale în cadrul sistemului decizional naţional, a condus pe parcursul anilor la monopolizarea puterii, centralizarea excesivă și crearea verticalei puterii, fapt daunător atât pentru guvernarea locala, cât şi pentru procesul democratic la nivelul întregii ţări.

De asemenea, a fost menționată experiența reușită a Germaniei în guvernarea locală. Germania fiind un stat federal, reprezintă un exemplu avansat al rolului, influenței și eficienței autoritaților locale, a combinației performante dintre împuternicirile şi capacităţile autorităților locale și centrale, precum și de coordonare bine pusă la punct între autoritățile locale și cele centrale, precum și de colaborare între autoritățile locale de diferite nivele. Cooperarea în acest sens cu asociațiile guvernelor locale, autoritățile publice locale precum și cu persoanele fizice din administrația locală din Germania reprezintă un interes deosebit pentru Moldova.

A fost înalt apreciată cooperarea între Republica Moldova și Germania, care la moment ia amploare prin diferite instrumente și proiecte, inclusiv prin GIZ – biroul de cooperare germană. Succesele Germaniei în diferite domenii ale economiei și societății sunt foarte bine cunoscute și merită o atenţie deosebită în vederea preluării experienţei pozitive.  CALM a prezentat o serie de propuneri pentru consolidarea cooperării și asistenței din partea Germaniei pentru guvernarea locala, subiect care încă n-a cucerit atenția adecvată a donatorilor și organizațiilor internaționale, dar care are la moment o importanță cheie pentru Moldova, alături cu reforma profundă a administrației publice centrale și reabilitarea climatului de afaceri. Reprezentanții CALMului și-au exprimat regretul că resursele financiare foarte semnificative destinate reformei administrației publice centrale n-au atins scopul și una dintre cauzele principale ale acestui rezultat a fost neglijența aproape completă față de mecanismul integru al administrației publice (locale și centrale).

Au fost discutate posibilitățile de cooperare în alte domenii, precum promovarea exporturilor și atragerea investițiilor străine în Moldova, creditarea întreprinderilor mici la nivel de comună, precum și creditarea autorităților publice locale.

Întrevederea CALM cu Ambasadorul Germaniei în Moldova
Imprimare