Joi, 23 martie 2023, o delegație a echipei Băncii Mondiale responsabilă de monitorizarea implementării Proiectului de Înregistrare şi Evaluare Funciară, împreună cu Oleg Lipcean – manager de proiect, s-a aflat în vizită de lucru la sediul Congresului Autorităților Publice Locale din Moldova (CALM), pentru a discuta disfuncționalitățile proiectului, opiniile primarilor și ale experților CALM și pentru a identifica soluții, măsuri de impulsionare a procesului de implementare.  

Proiectul se realizează în baza Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, semnat la 17 septembrie 2018.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți calitatea și transparența sistemului de administrare funciară și sistemului de evaluare în Republica Moldova, prin asigurarea înregistrării tuturor bunurilor imobile transmise în proprietate privată, delimitarea terenurilor proprietate publică şi evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării.

Implementarea proiectului este asigurată de către Agenţia Servicii Publice și are scopul de a finaliza înregistrarea primară masivă în circa 490 de localităţi rurale în care nu s-au executat lucrări cadastrale sistematice până la momentul actual, dar şi de a asigura evaluarea tuturor bunurilor imobile de pe teritoriul ţării.

În cadrul şedinţei de lucru, Tatiana Badan, președinta CALM și primară la al cincilea mandat în satul Selemet, Cimișlia, a informat echipa Băncii Mondiale că autoritățile publice locale și CALM sunt foarte îngrijorate de faptul că în scopul realizării proiectului au fost creditate din exterior surse financiare considerabile, însă deja în al patrulea an de realizare nu se vede nici pe departe progresul și finalitatea acestuia. „Din cauza blocajelor existente, autoritățile publice locale nu pot pune în valoare bunurile care încă nu sunt delimitate și înregistrate, iar bugetele locale rămân austere în continuare, inclusiv din cauza faptului că bunurile private așa și nu au fost evaluate sau reevaluate. Valoarea actuală a bunurilor este la nivelul (valorilor) anilor 90 din secolul trecut, cu mici excepții”, a explicat președinta CALM.

Experții CALM Alexandru Morcov și Igor Cristal au menționat aspectele juridice, tehnice și economice ce cauzează tergiversarea proiectului, solicitând echipei Băncii Mondiale să intervină pe lângă factorii de decizie politici ca să modifice cadrul legislativ (Legea nr. 29/2018) și normativ (Hotărârea de Guvern nr. 63/2019), în special mecanismul de avizare a tuturor materialelor delimitării din toate localitățile țării de către Agenția Proprietății Publice, care nu deține nici suficient personal (capacitate) în acest sens, are un rol de subiectivism pronunțat, dar nu în ultimul rând, această „validare” obligatorie de către o entitate guvernamentală a proprietății funciare a UAT pătrunde în sfera autonomiei locale care este consfințită de Constituție și de actele internaționale în domeniu, inclusiv Carta Europeană a Autonomiei Locale.

S-a relevat procedura îndelungată în care se aprobă noua Metodologie (Modelul) de evaluare a bunurilor imobile cu destinaţie locativă şi nelocativă. De asemenea, s-a pus accentul pe lipsa aspectului motivațional în raport cu reprezentanții autorităților administrației publice locale implicați în participarea la lucrările cadastrale și cele de delimitare a proprietății publice; că persistă riscul nerespectării termenului de realizare a prevederilor proiectului raportat la dinamica implementării; există o discordanță dintre cheltuielile efectuate pentru serviciile de consultanță, în special contractate din străinătate, raportate la cheltuielile totale în cadrul proiectului, dar și impedimente la etapa efectuării recepției lucrărilor de către persoanele responsabile din cadrul Agenției Servicii Publice; inclusiv aspectul substituirii voinței autorităților deliberative ale UAT prin decizia persoanelor din cadrul ASP antrenate în procesul de recepție a lucrărilor cadastrale.

Primarul comunei Gangura, Ialoveni, Marcel Bobeica, a scos în evidență faptul că nici măcar terenul aferent cimitirului din sat nu a fost posibil de a fi înregistrat, deoarece s-au opus unii reprezentanți ai Agenției Proprietății Publice, cu toate că materialele inițiale pentru delimitarea bunurilor satului au fost prezentate integral pentru realizarea lucrărilor proiectului.

Reprezentanții CALM au specificat că nu echipa Băncii Mondiale este responsabilă de această stare de lucru, disfuncționalitățile aparținând autorităților statului și, totodată, au adus mulțumiri pentru efortul Băncii Mondiale de susținere a implementării Proiectului, în special, că este menit să îmbunătățească semnificativ domeniul administrării patrimoniului public, evaluării proprietății imobiliare și înregistrării tuturor bunurilor imobile din teritoriul UAT, fără cheltuieli de la bugetele publice locale și care, în final, va genera creșterea veniturilor proprii ale autorităților administrației publice locale.

Pentru un progres vizibil al implementării Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară, echipa Băncii Mondiale a relevat oportunitatea cooptării resurselor disponibile ale CALM pentru asigurarea consultării echipei tehnice a Proiectului (unitatea de implementare), inclusiv prin intermediul parteneriatelor existente (Programul Comunitatea Mea), dar și a promovării unor modificări necesare în cadrul normativ pentru soluționarea blocajelor actuale.

Menționăm că proiectul are patru Componente. Componenta A presupune înregistrarea primară a bunurilor imobile și include înregistrarea proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale și a statului, având ca scop final crearea cadastrului bunurilor imobile în Republica Moldova, precum și consolidarea calității datelor cadastrale pentru bunurile imobile deja înregistrate. Componenta B prevede evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării și are ca obiectiv evaluarea masivă pentru toate categoriile de bunuri imobile și reevaluarea bunurilor imobile care au fost supuse evaluării în perioada anterioară, în baza Programului de stat aprobat în anul 2003, în vederea îmbunătățirii transparenței pieței imobiliare și menținerea unui sistem de evaluare a bunurilor imobile actualizat. Componenta C vizează consolidarea sistemului de administrare funciară, în scopul susținerii dezvoltării sectorului dat prin fortificarea capacităților de guvernanță și tehnologia informației și comunicațiilor – TIC a deținătorului Registrului bunurilor imobile, precum și dezvoltarea infrastructurii naționale de date spațiale și elaborarea propunerilor de modificare a cadrului normativ, după necesitate. Componenta D se referă la capacitatea și managementul de proiect și presupune consolidarea capacităților autorităților administrației publice locale și agențiilor cu activitate în domeniul administrării funciare, precum și susținerea gestionării eficiente a Proiectului.

Efectele nerealizării în termen a obiectivelor Proiectului vor avea un caracter nefast atât pentru bugetele locale, prin înregistrarea veniturilor ratate, cât și pentru bugetul de stat, prin rambursarea ratelor și dobânzilor creditului acordat.

Imprimare