La data de 26 noiembrie 2014, Institutul de Politici Publice (IPP) şi Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, au organizat o sesiune de informare și instruire cu tematica ”Reformele în educaţie și rolul administraţiei publice locale”.

Cu un cuvînt de salut pentru participanți au venit doamna Tatiana Badan – Președinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova și dl Ion Grosu – Viceministru al Educației.  

Moderatori ai sesiunii au fost: dl Anatol Gremalschi – Director de programe, Institutul de Politici Publice (IPP) și Viorel Furdui – Director Executiv CALM.

În cadrul acestui eveniment, autoritățile locale au fost informate despre direcțiile de reformare, evoluțiile și rolul autorităților locale din domeniul educației conform noului Cod al Educației care a intrat recent în vigoare. În special, agenda evenimentului a inclus următoarele subiecte:

1. Direcţiile principale și argumentele în favoarea reformei în educaţie și sistemul actual de repartizare a competențelor între diferite nivele ale administrației publice în domeniul educației, prin prisma noului Cod al Educației au fost prezentate de către dl Anatol Gremalschi (IPP).

2. Rolul, competențele și responsabilitățile APL I și APL II prevăzut de noul Cod al educației prezentat de către dl Tudor Cojocaru – șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Educației;.

3. Subiectul Finanţării instituţiilor de învăţământ în bază de performanţă şi necesităţi a fost analizat de către doamna Victoria Canatoi – Ministerul Educației,.

4. Dl Viorel Cibotaru – doctor, conferențiar universitar, directorul Institutului European de Studii Politice a abordat subiectul ce ține de comunicarea APL cu mass-media și cetățenii în cadrul activității sale: locul, importanța, formele și modalitățile.

La eveniment au participat peste 60 de primari, precum și alți reprezentanți ai APL.

În cadrul sesiunii date, reprezentanții APL au fost informați despre necesitate, obiectivele și particularitățile reformelor în domeniul educației.

La rândul său, APL au avut posibilitatea de a dezbate și pune mai multe întrebări factorilor decizionali și experților din domeniul educației, privind problemele apărute în urma implementării reformei din domeniul educației. În special fiind menționate mai multe probleme și aspecte neclare legate de prevederile codului nou al educației si care se referă la competențele APL, finanțarea instituțiilor preșcolare, administrarea patrimoniului instituțiilor educaționale, calitatea de fondator și rolul său în administrarea instituțiilor educaționale, relațiile între APL de nivelul I, instituțiile educaționale și alte nivele de administrație publică etc. 

Una din concluziile la care au ajuns participanții le acest eveniment, a fost importanța și necesitatea unui dialog instituționalizat și permanent între CALM/APL și autoritățile centrale în procesul de elaborare și implementare a unor astfel de reforme, în toate domneiile, inlusiv cel educațional. Anume lipsa unui astfel de dialog și implicare corespunzătoare, precum și neluarea în considerație a opiniei APL conduce la apariția diverselor probleme și afectează implementarea corespunzătoare a reformelor.

Serviciul de comunicare al CALM Tel. 22-35-09

Imprimare