Primăria municipiului Chișinău informează că 35 de curți de bloc din cele 5 sectoare ale orașului vor fi reparate pe parcursul anului curent.  

Licitațiile pentru desemnarea agenților economici care vor executa lucrările au fost lansate recent și vor dura până pe data de 6 mai, a. c.

Concursurile au fost anunțate pentru fiecare sector al orașului în parte, iar criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului este prețul cel mai scăzut și corespunderea tuturor cerințelor solicitate.

Lucrările de reparație curentă în curțile blocurilor multietajate prevăd decaparea asfaltului uzat, montarea bordurilor noi, ridicarea la cotă a capacelor căminelor de vizitare, amenajarea accesului în curți și așternerea unui nou strat de asfalt.

Adresele curților de bloc au fost selectate reieșind din cererile depuse de locuitorii orașului, inclusiv în curțile unde nu sunt planificate intervenții la rețelele subterane. De asemenea, lucrările pe unele adrese au fost determinate prin Legea Bugetului de stat, votată de Parlament.

Primarul General, Ion Ceban, a declarat că reparațiile curente în curțile de bloc sunt necesare, în condițiile când pe anumite adrese nu s-a intervenit de mai mulți ani. Vom reabilita și iluminatul, vom construi după caz parcări, vom instala mobilier urban, terenuri de joacă și workout. Municipalitatea va prevedea în fiecare an surse bugetate la acest capitol, astfel că cetățenii orașului să beneficieze de condiții mai bune pentru trai, inclusiv în curți”, a spus Primarul.

Imprimare