Un nou număr al ziarului: ”Vocea APL” a văzut lumina tiparului. Editat de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), organizație reprezentativă a majorității covârșitoare a APL din Republica Moldova, acesta reflectă și de această dată preocupările reprezentanților administrației locale și punctează cele mai stringente probleme cu care se confruntă.

Astfel, editorialul ediției este dedicat Zilei Autonomiei Locale și Lucrătorului din APL și, respectiv, realizărilor și restanțelor din domeniul descentralizării și autonomiei locale. Semnat de președintele CALM, Tatiana Badan, acesta reprezintă o ocazie bună de a evalua situația în domeniul guvernării locale. În acest sens, Badan subliniază: ”Menționăm faptul că, spre deosebire de anii precedenți, pe parcursul ultimilor ani, dar mai ales în 2016, putem constata un progres pe mai multe direcții. În special, s-a intensificat colaborarea între CALM si Cancelaria de Stat; cu concursul CALM a fost aprobata strategia reformei administrației publice și prelungită strategia descentralizării; CALM a primit acces la ședințele Guvernului cu posibilitatea de a-și exprima poziția; a fost descentralizată schimbarea destinației terenurilor și asigurat accesul APL la Curtea Constituțională; APL au primit statut de agent constatator în cazurile ce țin de comerțul ilicit, administrarea deșeurilor, construcțiilor neautorizate; a fost luată decizia politică privind descentralizarea și depolitizarea repartizării Fondului Rutier, iar acum  suntem în așteptarea deciziilor finale; a fost deblocat procesul de evaluare a bunurilor imobile etc.” Totuși, potrivit președintelui CALM, lista de probleme ale APL rămâne deschisă, printre care necesitatea de a revizui,  perfecționa și legifera mecanismul actual de dialog între Guvern, Parlament și CALM/APL; participarea reprezentanților APL la discuțiilor privind reforma administrației publice centrale; restanțele în implementarea Foii de Parcurs și a recomandării nr. 322 al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei din 2012; descentralizarea financiară și consolidarea bazei fiscale locale rămâne un domeniu fundamental și decisiv pentru întreg procesul de descentralizare și autonomie locală; situația în domeniul protecției sociale și salarizării a persoanelor cu demnitate publică și funcționarilor din APL, care este extrem de gravă, dacă nu catastrofală, generând tensiune în creștere etc.

Tot în acest număr, regăsiți un amplu reportaj de la sărbătoarea profesională a reprezentanților APL, la care au participat peste 800 de primari și a fost organizată sub egida Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Edilii au avut o discuție sinceră și deschisă cu Guvernul, cu participarea partenerilor de dezvoltare, privind realizările, problemele existente și direcțiile de soluționare a lor, menționând că descentralizarea economică locală trebuie să devină o prioritate a guvernări. Chiar dacă au apreciat pozitiv dialogul cu APC pe parcursul anului 2016, edilii s-au plâns pe bugetele austere, lipsa infrastructurii şi a locurilor de muncă și au solicitat mai multă autonomie şi putere de decizie pentru a îmbunătăţi condiţiile de viaţă din sate.

Totodată, au fost abordate și alte probleme prioritare pentru o guvernare locală veritabilă. Directorul executiv CALM, Viorel Furdui a atenționat că este inadmisibil ca reforma administrației publice centrale să se desfășoare fără participarea reprezentanților APL: ”Este o greșeală enormă, iar erorile admise în trecut ar trebui asumate și nu repetate. Nu poate fi realizată o reformă a administrației centrale, fără ca să nu fie afectată și administrația locală.  Mai ales că este vorba despre clarificarea de competențe, resurse etc. Mai mult ca atât, avem impresia că nu este respectată însăși strategia reformei administrației publice, recent adoptată și care prevede principiul descentralizării drept unul de bază al acestei reforme. De aceea, este firesc ca în acest proces să participe și reprezentanții APL”.

Totodată, în opinia lui Viorel Furdui, reforma administrativ-teritorială nu ar trebui să afecteze procesul de descentralizare: ”Acum noi avem o șansă foarte reală să avansăm pe calea descentralizării. Dispunem de toate elementele, tot cadrul legal, strategic – Strategia Națională de Descentralizare, Strategia privind Reforma administrației publice, Foaia de parcurs, recomandările CALRE. Toate aceste documente conțin elementele unei viziuni, iar în baza lor poate fi dezvoltat un concept foarte clar. Dar toate aceste lucruri nu pot fi făcute într-un cerc îngust, peste noapte și într-un tempo-u foarte rapid, trebuie discutate pe larg ca să avem un efect real.

Tot în acest număr regăsiți și o corespondență de la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, care s-a desfășurat în perioada 19-22 februarie, la Palatul Parlamentului din București. 12 primari din Republica Moldova, membri ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) au participat la acest eveniment. Astfel, edilii au menționat că, în pofida faptului că sunt pe maluri diferite au un scop comun, și anume fortificarea autonomiei locale și colaborarea continuă pentru atingerea acestui deziderat.

În paginile ziarului veți putea găsi și alte subiecte care abordează problemele APL, strategiile și inițiativele puse în discuție, dar și realizările mai multor primari.

Lectură frumoasă.

Fișier:

Ziarul Vocea APL

Imprimare