Contracte și formulare tip

Acord – tip privind accesul la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile pentru organele autorităților publice centrale și locale, curtea de conturi, organe fiscale, judecătorești, procuratură, organe de urmările și funcții de control.

Cum să obții acces la informație prin internet

1. Descarca și tipărește Acordul – tip

2. Completează Acordul, aplică semnătura și ștampila și anexează documentele solicitate în anexă.

3. Expediază prin poștă sau prezintă personal Acordul  în 2 exemplare pe adresa MD 2005, mun. Chișinău, str. Pușkin 47.

4. Achită serviciile (prin transfer sau la casa biroului de deservire de pe str. Pușkin 47).

5. Verifică poșta electronică (datele de autentificare în sistem se transmit la adresa electronică a utilizatorului/utilizatorilor, indicată în Acord).

6. Urmează instrucțiunile de autentificare în sistem.

In scopul asigurarii unei colaborari eficiente în ceea ce priveste furnizarea informatiei din registrul bunurilor imobile (art. 6 p. (2(4)  al Legii Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998 de catre Oficiile Cadastrale Teritoriale la solicitarea Dumneavoastra, Va propunem spre examinare si semnare Contractul privind furnizarea informatiei pe suport de hirtie (evidențiate cu roșu).

Contractul  completat și semnat în 2 exemplare va fi transmis sau prezentat pe adresa MD 2005, mun. Chisinau, str. Puskin 47.

Contracte tip – Furnizarea informaţiei pe suport de hîrtie

Contract cu privire la furnizarea informaţiei (pentru organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti executorii judecătoreşti, organele fiscale, Curtea de Conturi, instituții                                    învestite cu funcții de control); 

Contract cu privire la furnizarea informaţiei (pentru autorităţile publice centrale și locale).

Contractul urmează să fie tiparit în 2 exemplare, completat și transmis sau prezentat la adresa MD 2005, mun. Chișinău, str. Pușkin 47.

CONTRACT PENTRU  PRESTAREA  ALTOR  SERVICII  (doar pentru organe ale autorităților publice centrale, locale și organelor subordonate acestora), 

Contractul urmează să fie tiparit în 2 exemplare, completat și transmis pe adresa Oficiului Cadastral Teritorial  

Informaţii privind încheierea contractelor le puteţi obţine la tel. 881-040, fax 881-048, e-mail office@isc.cadastre.md