La 14 iulie, CALM a avut o întrevedere cu ministra Iuliana Cantaragiu și alți  reprezentanți ai Ministerului Mediului.

Proiectul metodologiei de calculare a tarifului la unele servicii de administrare a deșeurilor a fost subiectul principal al discuției. În opinia CALM, componentele ce trebuie să stea la baza acestor calcule, dar și alte aspecte urmează a fi revăzute. În mod special, CALM a atras atenția asupra faptului că există mai multe obligații puse pe umerii APL care, fie nu au acoperire financiară, fie necesită resurse ale APL fără a fi indicată sursa acestora, ceea ce poate să le pericliteze activitatea în asigurarea funcționării serviciului dat, fie că realizarea anumitor obligații depinde și de avansarea implementării reformelor în domeniul administrării deșeurilor la nivel central. „Rezultatul la acest capitol depind de modul în care se implementează politicile, strategia națională respectivă și de acțiunile Ministerului Mediului, Guvernului și Parlamentului”, a afirmat directorul executiv al CALM, Viorel Furdui.

O altă problemă sesizată de reprezentanții CALM a vizat caracterul obligatoriu al prevederilor acestei metodologii. „În opinia CALM, ținând cont de faptul că domeniul administrării deșeurilor este o  competență a APL, APC, ținând cont de prevederile Constituției și ale legislației, de principiile autonomiei locale, nu poate veni cu acte obligatorii în domeniile de activitate ale APL, poate veni doar cu suport metodologic și cu recomandări. Am atras atenția că formularea mai multor prevederi din proiectele unor Hotărâri de Guvern nu corespunde principiilor autonomiei locale și chiar legislației din domeniul administrației publice locale”, a declarat Viorel Furdui.

Alte subiecte abordate au vizat necesitatea creării unor depozite regionale de colectare a deșeurilor, o obligație a APC, micșorarea termenului stabilit pentru tarif. „Era prevăzut că tariful se stabilește pentru cinci ani, dar perioada instabilă pe care o parcurgem, crizele economice, sociale, schimbările frecvente ale prețurilor la diverse produse trebuie să fie luate în considerare la stabilirea acestor termene.”

În rezultatul unor discuții constructive, o parte dintre propunerile CALM au fost agreate. Proiectul hotărârii Guvernului va fi reformulat și metodologia va avea un caracter de recomandare pentru APL. De asemenea, a fost agreat de a modifica termenul stabilit pentru tarif pentru o perioadă de până la trei ani dar, în același timp, se oferă posibilitatea APL, în caz de schimbare a prețurilor, să facă anumite ajustări ale prețurilor chiar înainte de expirarea acestor trei ani.

„CALM va veni cu un aviz repetat la acest proiect și sperăm că în perioada imediat următoare această metodologie va fi adoptată, iar APL și serviciile publice de gospodărie comunală vor avea un asemenea document metodologic care le va ajuta în calcularea obiectivă a costului acestui serviciu și a tarifului pentru colectarea și depozitarea deșeurilor”, a conchis directorul executiv al CALM.

Imprimare