Proiectul Dezvoltarea Antreprenoriatului social în Moldova este realizat de „Centru Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor din Republica Moldova CONTACT” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida).

Scopul proiectului este consolidarea capacităţilor a 60 de antreprenori sociali şi 30 de reprezentanţi ai APL din localităţile beneficiare în domeniul antreprenoriatului social. 

Proiectul se va desfăşura în perioada martie 2013 – august 2013. 

Obiectivul general al training-ului este transmiterea de cunoştinţe şi formarea de abilităţi pentru 60 de antreprenori sociali în domeniul iniţierii, dezvoltării şi asigurării durabilităţii unei întreprinderi sociale prin intermediul a 3 training-uri de instruire de câte 2 zile fiecare.

Metodologie

Programul şi conţinutul training-ului sunt organizate astfel încât să încurajeze participarea, schimbul de informaţii şi instruirea reciprocă prin utilizarea metodelor interactive şi participative. Agenda trainingului va oferi spaţiu pentru lucru individual şi în grup, prezentări, dezbateri şi studii de caz. Procesul de instruire va fi organizat de o echipă de formatori cu experienţă.

Conţinut

Training-urile vor fi axate atît pe aspecte teoretice ale conceptelor (“antreprenoriat social”, “plan de afaceri”), cît şi pe implicarea practică a participanţilor în elaborarea unui plan de afaceri specific, concret şi real. Pe lângă acestea, vor mai fi abordate următoarele subiecte:

1. Cadrul legal şi fiscal ce reglementează antreprenoriatul social în Republica Moldova.

2. Idei de întreprinderi sociale în republică.

3. Exemple de succes a antreprenoriatului social din republica (rezultatele studiului)

4. Elaborarea unui plan de afacere socială.

5. Iniţierea şi gestionarea unei întreprinderi sociale.

Profilul participanţilor şi condiţii de participare

• reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale înregistrate în RM,

• reprezentanţi ai întreprinderi comerciale,

• reprezentanţi ai grupurilor comunitare de iniţiativă,

• persoane din categorii vulnerabile şi defavorizate.

Persoanele care aplică trebuie să întrunească următoarele condiţii:

– să fie interesat de iniţierea şi gestionarea unei afaceri sociale;

– să fie disponibil să participe pe întreaga durată a training-ului.

Selectarea participanţilor va fi efectuată de către echipa de experţi ai Centrului CONTACT şi Fundaţia Est-Europeană, ţinând cont de asemenea de echilibrul de gen şi repartizarea geografică. 

Costuri

Toate costurile ce ţin de cazare, alimentare, transport şi materiale sunt achitate integral de către organizatori.

Procedura de aplicare

Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze formularul de aplicare anexat şi să-l expedieze prin poştă, fax sau e-mail până la data de 22 aprilie 2013, orele 16.00 la coordonatele indicate mai jos.

Organizatorii vor selecta 60 de participanţi în baza profilului schiţat mai sus, asigurând un grup echilibrat (sex, geografie, tipuri de experienţă, organizaţii etc.). Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi. Prioritate se va oferi reprezentanţilor din zonele rurale.

 

Contacte:

Centrul CONTACT

Mun. Chişinău, str. Bucureşti, nr.83

Republica Moldova, MD-2012

Tel/fax: (373 22) 233947, 233948

Email: lporumb@contact.md; lilia.porumb@gmail.com

Persoană de contact: Lilia Porumb

 

FORMULAR DE APLICARE

ANUNȚ APLICANȚI

Imprimare