La 18 iunie 2020, Experții CALM împreună cu reprezentanții Institutului Național de Cercetări Economice  și reprezentanții Universității din Bolognia, Italia au făcut un schimb de opinii privind procesele de migrație din Republica Moldova, care este impactul acestora, ce programe există în Republica Moldova pentru migranți, etc.

Reprezentanții Universității din Bolognia și reprezentanții Institutului Național de Cercetări Economice au prezentat  proiectul internațional H2020 ce-l implementează în comun Să lăsăm ceva în urmă – Guvernarea migrației și schimbarea agriculturii și a mediului rural în comunitățile de origine – experiență comparativă dintre Europa, Asia și Africa.

Experții  CALM au relatat experiența Congresului Autorităților Locale din Moldova ce ține de migrație, inclusiv implicarea la nivel național în calitate de membru al Comitetului inter-ministerial în domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării (DMD) în ceea ce privește asigurarea ca politica națională în domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării) să corespundă contextului local și viceversa : politicile locale de migrație să corespundă cu cadrul național DMD. De asemenea, a fost menționată experiența CALM în intergrarea migrației în dezvoltarea locală, crearea Asociațiilor de Băștinași, consultarea autorităților locale și a reprezentanților Asociațiilor de Băștinași pentru a deveni parteneri durabili în dezvoltarea locală a localităților de baștină.

La finalul ședinței s-a propus o colaborare și informare reciprocă în domeniul migrației și identificarea sinergiilor în cadrul proiectului internațional H2020 Să lăsăm ceva în urmă – Guvernarea migrației și schimbarea agriculturii și a mediului rural în comunitățile de origine: experiență comparativă dintre Europa, Asia și Africa, cu participarea Congresului Autorităților Locale din Moldova.Imprimare