Peste 200 de reprezentanți ai autorităților publice locale și societății civile (inclusiv persoane cu dizabilități) din 32 de localități ale Republicii Moldova au participat la primul seminar informativ cu genericul „Procesele de consultare incluzivă la nivel local”.  Evenimentul o fost organizat de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al poporului american, oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, oferit prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare, CALM fiind partener de implementare.

Coordonatoarea de programe din cadrul CALM, Irina Luncașu, a explicat că scopul proiectului este de a susține cooperarea dintre APL-urile selectate din cele 32 de raioane și OSC-urile locale în dezvoltarea unei abordări bazate pe drepturile omului a proceselor de bugetare și consultare la nivel local, cu accent pe rolul APL-urilor în asigurarea incluziunii proceselor democratice. „După cele două seminare introductive vor urma atelierele în fiecare localitate. În cadrul atelierelor, formatorii CALM vor ajuta reprezentanții celor 32 de localități care fac parte din proiect să elaboreze Planurile de Acțiune de Cooperare între APL și Societatea civilă, inclusiv persoane cu dizabilități, având la bază drepturile omului și procesele de bugetare și consultare de la nivel local. Totodată, vom organiza ateliere de validare și informare a reprezentanților APL, în rezultatul scrutinului electoral local din toamna anului curent.”

Managerul de proiect EDMITE  (Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente), Mihai Tănase, a declarat că obiectivul major al acestui proces reprezintă educația civică și participarea cetățenilor în procesele de luare a deciziilor, inclusiv în cele electorale,  asigurarea unei administrații publice locale mai independente și mai credibile. „Ne propunem să cooperăm cu APL, cu grupurile de inițiativă, cu societatea civilă, astfel încât toți membrii activi din comunități să aibă de câștigat”, a menționat Mihai Tănase.

Formatoarea Victoria Matveev  a explicat ce presupune democrația incluzivă și cum poate fi asigurată aceasta, făcând trimitere și la cadrul legal ce asigură aceste procese. „Unul dintre obiectivele proiectului este ca în aceste 32 de localități, APL împreună cu societatea civilă, ghidați de noi, formatorii CALM, să elaboreze planuri de acțiuni în vederea promovării democrației incluzive. ” Cum se definește participarea cetățenească, cum poate fi asigurată informarea consultativă, comunicarea, implicarea și transparența în procesul decizional, care sunt drepturile, dar și obligațiile cetățenești, ce presupun consultările și dezbaterile publice, dar și care este rolul APL în procesele democratice incluzive, au fost, de asemenea, subiecte în atenția participanților la seminar.

La finalul evenimentului, fomatoarea Victoria Matveev a organizat un sondaj pentru a afla în ce măsură participanții la eveniment au asimilat informația prezentată.

Menționăm că în luna ianuarie a anului curent, CALM  a semnat Acordul de Parteneriat cu proiectul EDMITE, rolul CALM fiind de a sprijini implementarea Proiectului PNUD.

Imprimare