EUGENIA SÎRGHI este primară la primul mandat în localitatea Satul Nou, raionul Cimișlia. Satul Nou este o localitate care face parte din componența raionului Cimișlia situată în partea de sud-est a raionului. Satul este amplasat pe traseul național G122, la o distanță de 22 km de centrul raional  şi la 60 km de capitala Republicii Moldova, Chișinău. Localitatea Satul Nou este  atestată din 1845, cu  o suprafață totală  ce constituie 3010,7 ha.  Partea de est a satului este traversată de calea ferată Chișinău – Reni.

La început satul se numea Traian, deoarece la hotarul localității este situat Valul lui Traian. De acest monument istoric sunt legate multe legende. După ce tătarii au fost strămutați din Basarabia, a început popularea în masă a Bugeacului de către felurite popoare. Moldovenii au întemeiat mai multe sate printre care şi Satul Nou. Uneori satele noi întemeiate nu primeau nume care să arate proveniența locală a populației, ci se numeau pur şi simplu Satul Nou. Noile localități luau naștere pe locuri nepopulate, unde principala îndeletnicire era agricultura şi păstoritul.  Familii de păstori au venit şi s-au stabilit cu traiul pe aceste meleaguri. Noii locuitori spuneau că merg la Satul Nou, astfel a rămas  şi denumirea Satul Nou.

Satul Nou este o așezare  liniștită  între două dealuri, întretăiată de murmurul  râului  Schinoasa, care se revarsă în râul Cogâlnic. Ne bucură ochii  și sufletul verdeața câmpurilor, mireasma florilor, frumusețea văilor  întretăiate de rânduri de Nucari.

La 01.01.202, primăria Satul Nou înregistra 2030 de locuitori. Localitatea este condusă de primara Eugenia Sîrghi și de 11 consilieri locali ( 9 bărbați și 2 femei ). APL își exercită atribuțiile cu implicarea a 10 angajați (4 bărbați și 6 femei).  Cea mai importantă ramură pe teritoriul localității este agricultura, fiind înregistrate 10 gospodării țărănești care sunt conduse doar de bărbați și 10 agenți economici, conducători toți fiind  bărbați. Pe teritoriul localității activează 7 instituții publice ,toate fiind conduse de femei : grădinița, gimnaziul, Casa de cultura, biblioteca publică, Cantina socială, Oficiul poștal, Oficiul medicului de familie  și  4 asociații obștești: Asociația Apicultorilor, Asociația Vânătorilor și Pescarilor „Asociația de Băștinași „și „Asociația Pro –Democrația”.

În localitate avem mai multe personalități notorii ,cetățeni de onoare ai satului care ne-au dus faima.

Gheorghe Postovanu- sculptor renumit , creator al numeroaselor monumente, deținătorul mai multor premii . Ninela Caranfil- actriță vestită și artistă emerită, regretatul Tudor Strișcă – doctor conferențiar universitar în geografie, care a avut un aport deosebit în mișcarea de eliberare națională din anii 90, numele căruia îl poartă astăzi cu mare mândrie gimnaziul din localitatea noastră.

Un  suflu de renaștere a tradițiilor populare dăinuie astăzi pe plaiul moldav și în localitatea noastră. Tânăra generație este chemată să dea dovadă de o atitudine respectuoasă și de dragoste față de arta populară. Munca manuală de creație  necesită multă dragoste de artă ,multă răbdare ,consacrare și entuziasm.

În localitate activează mai mulți meșteri populari care au mâini de aur .Sofronovici Dumitru pictează, modelează diferite obiecte din lut, împletește în lozie, pănuși etc

 Bumbu Maria este o altă împătimită a artei populare, cu o fantezie de invidiat pentru  broderia tradițională, împletit, pictura pe sobe, pe porți,  care sunt printre cele mai vechi meșteșuguri populare.

Viziunea primarei la primul mandat față de actul guvernării locale…

Calitatea administrației publice reprezintă un driver al competitivității naționale. Condițiile necesare unei administrații publice eficiente rezidă în orientarea către performanță; către servicii si produse de calitate; reorganizarea și adaptarea instituțională; un management eficient al resurselor umane și inovarea tehnicilor și metodelor de guvernare. În condițiile când administrația publica prezintă performanțe relativ reduse, la acestea se mai adaugă și percepția negativă pe care cetățenii o au asupra calității instituțiilor publice ,asupra serviciilor oferite și, în general, asupra politicilor publice și a factorului politic. Pentru o creștere a calității guvernării este necesar sa crească și capacitatea instituțională a administrației publice. Totuși, creșterea capacității instituționale nu este suficientă ,deoarece relația capacitate-performanță a administrației publice nu este una liniară. Performanța administrației publice depinde de o serie de factori interni ,dar și de factori externi care pot facilita sau obstrucționa. Principalii factori de succes pentru performanța administrației publice sunt considerați a fi capacitatea de parteneriat și caracteristicile generale ale mediului politic. Capacitatea de parteneriat se referă la abilitatea instituțiilor publice de a colabora cu mediul academic, cu sectorul privat și cu societatea civilă. Câteva dimensiuni sunt definitorii pentru capacitatea administrației publice și calitatea guvernării: elaborarea politicilor, managementul resurselor umane, managementul finanțelor publice și e-guvernarea. Un document programatic care acoperă obiectivele majore de creștere a calității administrației publice este Strategia privind reforma administrației publice, al cărei obiectiv general este crearea unei administrații publice moderne, profesioniste și orientate spre oferirea serviciilor publice de calitate.

Calitatea guvernării este direct legată de conceptul de profesionalizare a funcției publice. Aceasta trebuie înțeleasă ca și capacitate de a reține în sistemul administrației publice funcționarii publici bine pregătiți, competenți, motivați. Fără profesionalizarea funcționarilor publici este foarte greu de crezut că instituțiile publice și autoritățile administrației publice din Republica Moldova vor ajunge la niveluri de performanță comparabile cu cele ale organizațiilor similare din țările dezvoltate.

DESPRE FEMEIA PRIMARĂ…

A fi femeie, a face politică și a ocupa o funcție de conducere la sat e intens- e ca un carusel colorat care se învârte nonstop și nu are centuri de siguranță, ești pe cont propriu și mereu focusată să te menții în echilibru, să avansezi, să evoluezi, să muncești, să livrezi rezultate, să te implici, să te informezi, să stabilești relații, să fii creativă, să motivezi, să comunici, să rezolvi probleme, să cauți alternative, să citești, să colaborezi, să fii la curent, să fii prezentă, să fii ascultată, să fii auzită, să fii înțeleasă, să convingi, să combați, să te schimbi, să negociezi, să explici, să înțelegi, să analizezi, să decizi, să ajuți, să insiști, iar spre seară să fii bine, să fii echilibrată și să te întorci acasă. Nu există buton care să pună pe pauză funcția de primară sau sa te detașeze de muncă nici măcar acasă, nici în weekend și nici la masa de sărbătoare. Atunci când te urci în carusel trăiești cu intensitate orice moment sau rămâi în afara lui. Fiind la primul meu mandat, am avut nevoie de o perioada de adaptare, or nimeni nu a anulat provocările societății noastre odată cu implicarea femeilor în politică. Suntem încă în tranziție și o mare parte a populației are viziuni puternic influențate de vechile stereotipuri, ceea ce presupune existența unei bariere între o femeie-politiciană și unii cetățeni, presupune efort pentru a învăță să fii empatică, tolerantă, flexibilă în comunicare și a nu te lasă descurajată atunci când simți că ești subapreciată din cauza că ești femeie, că ai o anumită vârstă sau că vii dintr-un domeniu diferit decât cel al administrării publice.

Aici vreau să menționez că studiile pe care le-am făcut și experiența pe care am acumulat-o în timp muncind în țară cât și peste hotare îmi sunt foarte utile în soluționarea diferitor probleme, suntem un organism viu conectat la procesele ce se desfășoară în localitate și întâlnesc zilnic situații în care experiența anterioară mă ajută. Regret faptul că primăriile de la sate nu beneficiază de asistență juridică, fapt care m-a făcut să fac  studii adăugător în domeniul dat, iar experiența limitată în acest domeniu ne face munca și mai dificilă.

Sunt recunoscătoare suportului imens oferit în cadrul Rețelei femeilor primare din CALM – o platformă de instruire și comunicare destinată femeilor  din administrația publică locală. Rețeaua care chiar de la începutul mandatului ne-a susținut și ghidat consolidându-ne capacitățile și abilitățile. Rețeaua de femei primare din cadrul CALM este foarte importantă pentru femeile primare la primul mandat, deoarece am beneficiat de diferite instruiri ,am făcut schimb de experiență ,am avut suportul diferitor specialiști, am cunoscut femei deosebite care inspiră și motivează, ceea ce este foarte important când ești la început de mandat. Făcând parte din Rețeaua de femei primare a CALM-ului am reușit  să ajustăm Strategia locală la dimensiunea de gen, am adoptat bugetul sensibil la gen, iar cu susținerea Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor ( UN Women) am implementat proiectul Dotarea terenului de joacă cu „echipament pentru mame și tați”.

Avem un mandat deosebit de complicat, cu multe provocări și dificultăți fără precedent pentru toți primarii, indiferent de mandate, ba chiar și pentru autoritățile centrale. Toate provocările ne-au dat peste cap agenda activităților și  implementării proiectelor. Însă, în pofida tuturor provocărilor, mă strădui să fac față funcției reușind să implementez diferite proiecte.

Am înființat o  plantație  forestieră pe un teren de 4,68 ha , în valoare de 143601 lei, finanțat de IFAD.

Cu ajutorul A.O. „Împreună pentru Satul Nou „am câștigat  proiectul „DAR 3+1″(diaspora acasă reușește ), obiectivul fiind să procurăm un tractor multifuncțional cu remorcă pentru ca să avem un sat curat și bine amenajat.

La moment se implementează  proiectul MĂ IMPLIC – proiect de implicare civică în guvernarea locală, în cadrul căruia vom îmbunătăți serviciile de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor satului nostru, un serviciu foarte important. Acuma se desfășoară prima fază a proiectului în valoare de 1200000,00 lei ,contribuția APL fiind de 800000,00lei, care va fi restituită în cadrul proiectului Satul European, ceea ce este foarte benefic pentru noi.

Având în vedere criza energetică și criza gazelor, planificăm să depunem spre finanțare un proiect de eficiență energetică, care ne-ar ajuta să depășim așa gen de crize. Desigur mai avem planificate diferite proiecte de dezvoltare a infrastructurii și amenajării teritoriului localității noastre, sperăm să reușim să le implementăm cu succes.

 În pofida tuturor provocărilor, satele au oameni valoroși  si dedicați. Acești oameni sunt cheia succesului în activitatea administrației publice locale. Nu există nici un primar, nici o primară care să fi avut succes fără a avea o echipă care să muncească cu dedicație, pentru că salariile la sate sunt modeste, muncă este multă iar efortul este colosal.

A fi femeie și a ocupa o funcție de conducere la sat e intens, e copleșitor și e dificil. Salut curajul și dedicația femeilor care au urcat în acest carusel și care nu cedează indiferent de provocări.

Dacă nu eu…cine?

Dacă nu azi…când?

Imprimare