În cadrul întrunirii CALM cu Prim-ministra Republicii Moldova Natalia Gavrilița și Ministrul Finanțelor Dumitru Budianschi, secretara Consiliului local din Grozești, Nisporeni, președintă a Rețelei Secretarilor din cadrul  CALM, Svetlana Mitrofan, le-a transmis autorităților publice centrale mesajul colegilor săi din APL, că este urgent nevoie de a interveni la Legea 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

„Noi, secretarii Consiliilor locale din cadrul Rețelei Secretarilor CALM, considerăm că este necesară majorarea salariilor funcționarilor publici din APL, deoarece funcția publică este una importantă.  Nu în zadar în Legea administrației publice locale, funcției de secretar îi este consacrat un articol întreg (39) care stipulează circa 20 de atribuții ale secretarului. Funcția de secretar este oarecum plasată atât sub incidența puterii executive, cât și sub celei legislative”, a amintit secretara Consiliului local Grozești, Nisporeni.

De asemenea, Svetlana Mitrofan a afirmat că Rețeaua Secretarilor a identificat că această listă de atribuții pe care le exercită secretarii nu este una completă, sunt alte circa 38 de atribuții delegate. „Totodată, deoarece nu există astăzi administrație publică locală care nu se confruntă cu un deficit de cadre, atribuțiile funcțiilor vacante revin tot secretarilor. De asemenea, secretarii se regăsesc în circa 90% din toate deciziile sau dispozițiile de delegare a responsabilităților. Cu toate acestea, un secretar cu o vechime în muncă de 23 de ani are un salariu de 7400 de lei, iar după toate reținerile plecăm acasă cu o sumă derizorie. Un contabil șef cu o experiență de zece ani are un salariu de 6800 de lei. Pe lângă faptul că salariul este unul dezonorant, chiar și în comparație cu angajații instituțiilor din subordine, prin exemplul de mai sus am vrut să vă demonstrez că diferența dintre salariul unui funcționar cu o experiență de muncă de 23 de ani și a celui cu o vechime de muncă de 10 ani este de circa  600 de lei. Probabil că aceasta este recompensa statului pentru cei plus 13 ani de cotizare în funcția publică.”

În afară de aceasta, secretarii, dar și ceilalți funcționari publici, nu beneficiază de niciun fel de garanții sociale. „Un funcționar public se pensionează în aceleași condiții ca și o persoană care nu a lucrat, ni se calculează o pensie mai mică sau egală cu a beneficiarilor de ajutor social, care nu au contribuit nici cu un bănuț la fondul de asigurări sociale.”

Svetlana Mitrofan atrage atenția și la faptul că secretarii Consiliilor locale nu beneficiază de ajutor material pentru perioada concediilor. „Noi trebuie să așteptăm acel premiu anual și putem să ne pomenim în situația când Guvernul unilateral sistează acțiunea Legii 270 privind acordarea acestor prime. Despre celelalte premii, în conformitate cu regulamentele interne sau cu contractul colectiv de muncă, nici nu are rost să vorbim, deoarece Legea stipulează prezența economiilor, dar ne întrebăm cum patru funcționari publici și un primar pot genera economii?”

De asemenea,  președinta Rețelei Secretarilor din cadrul CALM atrage atenția că la elaborarea bugetelor locale nu sunt prevăzute resurse financiare pentru cumularea sau interimatul funcției. „Dacă un paznic pleacă în concediu noi angajăm pe altcineva, în cazul funcționarilor noi trebuie să lucrăm voluntar în locul colegilor noștri, dar și să îndeplinim funcțiile noastre, ceea ce înseamnă presiune enormă pentru a nu comite gafe suplinind  o funcție care îți este improprie și pentru acest efort statul nu crede că este necesar să ne remunereze suplimentar.”

Calculând cu cât se va majora salariul după anunțul celor 5.5%, Svetlana Mitrofan susține că secretarul  cu o experiență de 23 de ani va obține un supliment de 350 de lei, iar colegii specialiști vor avea un salariu mai mare cu circa 230 de lei. „Oare este motivant să activăm în continuare în funcția publică? Trebuie de modificat Legea privind statutul secretarului, atribuțiile acestuia, iar Legea 270 privind sistemul unitar de salarizare este în afara oricărei critici. Iată de ce solicităm Guvernului să revină asupra acestor aspecte dacă, desigur, se dorește  o modernizare a sistemului public, dacă se dorește păstrarea specialiștilor de calitate în acest sistem. În caz contrar, mă tem că oamenii vor decide să plece din sistemul public.”

Imprimare