Oamenii nu sunt cifre, iar satele nu sunt sume!

În cadrul conferinței „Reforma administrației publice: provocări și perspective”, președinta CALM, primara de Selemet, Cimișlia, Tatiana Badan, a vorbit despre provocările și așteptările APL în realizarea acestui obiectiv.  

Vă salut din numele Congresului Autorităților Locale din Moldova și sper foarte mult să avem o discuție deschisă, productivă și foarte sinceră pe această temă extrem de importantă, cum este reforma administrației publice din Republica Moldova.  Fără intenții și agende ascunse. Deoarece cu toții cunoaștem că acest domeniu se confruntă cu grave probleme care s-au adunat de mulți ani și care afectează foarte mult funcționalitatea instituțiilor statului și, mai ales, capacitatea lor de a implementa politicile de dezvoltare, dar și de a asigura cetățenii cu servicii publice de calitate. Această temă este importantă și în contextul obținerii Republicii Moldova a statutului de tară candidată la UE, iar creșterea capacității administrative și reforma administrației publice sunt unele dintre condiționalități.

Cum ne demonstrează experiența internațională dar și cea a Republicii Moldova, reforma administrației publice, în general, iar a celei locale, în special, este una din cele mai importante, complexe și sensibile reforme. Deoarece ea vizează și afectează direct viața oamenilor și a  comunităților locale. În toată complexitatea sa: istorică, culturală, socială, economică, spirituală, tradiție națională, etnică etc. Nu în zadar, atunci când există abordări superficiale și unilaterale a acestui subiect, se spune: oamenii nu sunt cifre, iar satele nu sunt sume. Câtă profunzime în această frază. O colectivitate locală este mult mai mult decât o abordare strict numerică, matematică și economică. De asemenea, numărul populației și mărimea localității, cu care operează unii, sunt elemente destul de relative, în realitate existând o mulțime de factori suplimentari care caracterizează și diferențiază viața și existența unei colectivități locale: factori geografici, economici, istorici, culturali, etnici, de context social și oportunități politice,  etc….  Neglijarea tuturor acestor factori și componente poate fi una total greșită și chiar catastrofală. Republica Moldova oferă suficiente exemple negative și lecții în acest sens, care trebuie luate în considerare și însușite, dar nicidecum repetate.  

Iată de ce este extrem de important că astfel de reforme sa fie realizate cu mare grijă, atenție și profunzime. Cu implicarea reală și efectivă în discuții  a tuturor actorilor și întregii societăți. Cu o deschidere și transparență maximă pentru a evita  orice suspiciuni de rea-credință, abuz și abordări unilaterale . Iar soluțiile  elaborate sa fie conectate la realitățile și contextul social, politic, economic, cultural, istoric etc.  din Republica Moldova. Este extrem de important acest element în vederea elaborării unor soluții viabile și eficiente, posibile de implementat și care să nu fie anulate îndată cu schimbarea guvernării. 

Republica Moldova a acumulat o experiență enormă în acest domeniu, în special una negativă, trecând prin multiple reforme sau tentative de reforme. Este o experiență valoroasă care vizează atât forma, cât și conținutul elaborării și implementării reformelor. Această experiență urmează a fi luată în considerare, în primul rând, pentru a nu repeta greșelile din trecut. 

Totodată, cunoaștem și experiența altor state comparabile care este foarte diferită și specifica fiecărui stat în parte și, în mare parte, după cum ne arată practica, destul de nereușită .

De asemenea, cunoaștem țări cu sisteme fragmentate dar foarte funcționale. În același timp, sunt state cu sisteme administrative teritoriale mari, dar cu multe semne de întrebare privind dezvoltarea și democrația locală ….

Astfel, putem constata că aspectul teritorial este destul de relativ iar fiecare țară trebuie sa decidă propriul model, în dependență de situație, context, posibilități și obiective  urmărite. Cert este faptul că nu există modele ideale care pot fi mecanic preluate sau impuse.

În tot acest proces de căutare și elaborare a modelului potrivit țării noastre, foarte mult contează implicarea largă a actorilor principali, dialogul real și  crearea unui mediu de încredere între toți participanții la proces. Acest element important,  cu regret, de regulă a fost neglijat în RM. Majoritatea reformelor fiind plămădite pe ascuns, fără implicarea adecvată a APL/altor actori   și în lipsa unor dezbateri publice largi . În rezultat , majoritatea reformelor au fost un eșec mai mare sau mai puțin, care au blocat tot procesul de modernizare a administrației publice .

Cu regret și îngrijorare observăm unele din aceste abordări și în prezent. Constatăm că acest concept a fost elaborat și aprobat în lipsa oricărei transparențe,  fără participarea reprezentanților APL și fără orice discuții … În acest sens, în mediul APL s-a creat impresia că aceste reforme nu sunt proprietatea Republicii Moldova și a autorităților locale, dar de aceste reforme au mai multă  nevoie consultanții și experții străini, Guvernul, organizațiile străine etc .. Numai nu cetățenii ,  APL și colectivitățile locale din țară. Credem că o astfel de percepție trebuie schimbată. Această reformă trebuie să aparțină Republicii Moldova, autorităților centrale și locale, iar rolul consultanților străini este de a ajuta la identificare soluțiilor, însă nu de a înlocui factorii naționali și locali.

Chiar dacă în prezent s-au făcut anumiți pași pentru a depăși această scăpare, prin publicarea conceptului și crearea unui grup de lucru, totuși rămân încă multe semne de întrebare și suspiciuni față de autorii conceptului și scopurile reale urmărite. Foarte mult sperăm că astfel de abordați vor dispărea. În afară de aceasta,  considerăm esențial și foarte  important ca ideea și viziunea  reformei să ajungă să  fie împărtășită de întreaga societate și de un număr cât mai larg de actori.  Numai așa se va putea asigura consensul general  și continuitatea acestei reforme extrem de  complexe și sensibile.

Un alt aspect și un element important la care atragem atenție este legătura strânsă între reforma administrației centrale cu cea locală. La moment nu se cunoaște nimic despre obiectivele și conceptul reformei APC . Însă, fără aceasta nu putem avansa în domeniul reformei APL.  Noi astăzi și mâine vom discuta despre reforma APL , opțiuni teritoriale, competențe, resurse……..fără să cunoaștem ce facem cu administrația centrală? Cum delimităm funcțiile? Ce lăsăm la centru și ce descentralizăm sau desconcentrăm? Cum împărțim resursele….? etc….În acest sens , există vreo claritate /viziune ?  Suntem noi totuși gata pentru discuții serioase? Nu sărim noi prea degrabă spre opțiuni teritoriale, fără a cunoaște răspunsurile la întrebările de mai sus?

În concluzie, sperăm că pe parcurs  vom clarifica majoritatea din întrebările și îngrijorările  respective. Totodată , în numele CALM vreau sa vă asigur de interesul nostru firesc și sporit pentru aceasta reformă și cu siguranță vom participa  activ și vom contribui plenar pe toate căile posibile,  astfel ca în Republica Moldova sa aibă loc o reforma cu adevărat efectivă , conectată la realitățile și  necesitățile  noastre, ținând cont de experiența noastră bogată, contextul social, politic și economic, dar și de experiența relevantă a altor țări.

Conferința este organizată cu suportul Uniunii Europene, Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și se desfășoară timp de două zile, pe 28 și 29 noiembrie 2022.

Imprimare