Noile prevederi ale Regulamentului privind achizițiile publice de valoare mică au fost motivul întrevederii repetate a reprezentanților Congresului Autorităților Publice Locale (CALM) cu secretarul general adjunct al Guvernului, Roman Cazan și  secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Vladimir Arachelov; consilierul PM Dna. Diana Chiriac și alți reprezentanți ai APC.  

Acest document a bulversat majoritatea APL și a generat mai multe semne de întrebare, privind scopul și obiectivele urmărite de către autori; conectivitatea lui la realitățile din teritoriu, precum  și capacitățile APL de a implementa prevederile respective noi.     

Principalele prevederi ale documentului propus de Ministerul Finanțelor stabilește criterii cu mult mai rigide pentru autoritățile publice locale și riscă să pună pună în pericol activitatea acestora.

Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui  a amintit că Congresul Autorităților Locale din Moldova de mai mult timp a atenționat autoritățile statului că anumite interese obscure stau în spatele promovării acestor modificări. Astfel, deși sunt invocate principiile de transparentă și cerințele UE, în realitate se încearcă în mod repetat să fie promovate aceste modificări, urmărind interese strict personale și pecuniare. De asemenea, CALM a atenționat asupra nemulțumirilor masive în rândul APL în legătură cu riscurile care pot apărea și complica activitatea APL în procesul de realizare de către ele a atribuțiilor lor legale. În acest sens, CALM a elaborat un nou aviz la Regulamentul privind achizițiile publice de valoare mică și a venit cu propuneri concrete și de compromis. „Una dintre sugestiile noastre a fost ca aceste proceduri rigide și costisitoare pentru APL să fie opționale, mai ales cele electronice. O altă propunere a fost ca pentru APL să fie stabilite praguri acceptabile în cazul achizițiilor publice etc. Cu regret, propuneri noastre esențiale nu au fost luate in considerație”, a explicat Viorel Furdui.

Și viceprimara municipiului Chișinău, Olga Ursu, a prezentat experiența relevantă a mun. Chișinău în acest domeniu și crede că noile prevederi vor complica și  mai mult acest proces și chiar pot bloca activitatea APL. „Și așa principiile care se aplică în domeniul achizițiilor publice erau foarte greu de aplicat, mai ales în contextul crizei pandemice, a refugiaților, lipsei de specialiști dar și a majorării continue a prețurilor.”

Primarul comunei Gangura, Marcel Bobeica, a venit cu exemple concrete de blocaje care pot afecta serviciile publice la nivel local și a atras atenția asupra faptului că din lipsa de specialiști, adesea primarii sunt nevoiți singuri să facă achizițiile publice. „Atunci când apar situații urgente, cum ar fi o țeavă spartă, un copac rupt etc, noi trebuie să aștepte câteva zile, săptămâni și chiar luni,  pentru a vedea dacă vor fi sau nu oferte pe platformă, ceea ce nu are sens.”

Primara de Sărata Veche, Fălești, Maria Galiț, amintește că în localitățile mici există persoane care pot oferi calitativ anumite servicii de care primăria are nevoie. „În asemenea situații am putea încheia imediat contractul, dar să nu fim puși în situația de a convinge aceste persoane să se înregistreze pe o anumită platformă.”

În context, Maria Galiț a amintit că în toate statele europene există tendința de a mări acest plafon, nu de a obstrucționa activitatea APL. „APL trebuie oferite mai multe competențe și să nu se considere din start că suntem de rea-credință. Avem  nevoie de flexibilitate pentru ca noi singuri să decidem cum să procedăm, doar fiecare poartă răspundere pentru acțiunile sale.”

Autorii proiectului explică aceste decizii prin faptul că astfel va fi eficientizat procesul de achiziții, asigurând utilizarea eficientă a resurselor financiare, transparența, obiectivitatea și imparțialitatea procesului de achiziție și încrederea publică față de acesta. Însă, reprezentanții APL au demonstrat cu lux de amănunte, că în loc de o transparență și eficientizare mai mare, în realitate va fi invers și există riscuri evidente ca activitatea APL să fie complicată și mai mult, cu impact negativ asupra serviciilor publice locale.

Reprezentanta municipiului Chișinău, Olga Ursu, a accentuat că experiența Mun. Chișinău în acest domeniu, demonstrează că în realitate, în urma unor astfel de abordări și limitări, NU are loc nicio mai mare transparență, nicio mai bună eficiență în utilizarea resurselor publice, dimpotrivă.  În special, ea a întrebat când asigurăm o transparență mai eficientă: „În cazul în care pe platforma online se înscrie doar un singur participant și achiziția are loc sau, totuși, atunci când avem cel puțin trei oferte în mână?”

La rândul său, primarul de Botnărești, Victor Gori, a atras atenția asupra necesității de a asigura APL cu specialiști în domeniul achizițiilor publice. „Atunci când Guvernul impune cerințe, proceduri și atribuții suplimentare pentru  APL, conform legii și principiilor autonomiei locale, este obligatoriu să fie soluționată și problema cu specialiști în statele de personal, dar și finanțarea lor. Altfel, o astfel de abordare poate fi considerată un abuz.  

Expertul CALM Viorel Rusu, a reiterat faptul că achizițiile publice trebuie să aibă loc reieșind din necesitățile și resursele APL, lipsa specialiștilor, dar și obligativitatea de a presta servicii publice eficiente. „În multe cazuri, procedurile propuse vor necesita o durată îndelungată de timp pentru a fi realizate, ceea ce va periclita activitatea APL și va trezi nemulțumirea cetățenilor.”

Discuțiile au purtat un caracter constructiv, astfel părțile au ajuns la înțelegerea să se acorde mai mult timp  pentru studierea tuturor problemelor și impactului acestor schimbări, să fie examinată experiența mun. Chișinău și chiar să se încerce pilotarea noului mecanism de achiziții publice în cadrul diferitor APL. Doar după aceste acțiuni să aibă loc ajustarea acestui document, astfel ca pe de o parte, să fie asigurate obiectivele urmărite, iar pe de altă parte, să nu fie afectată activitatea APL și realizarea de către ele a atribuțiilor sale legale.

Imprimare