În mesaj se menţionează:.

Stimaţi angajaţi ai Administraţiei Publice Locale,.

Astăzi, în premieră pentru Republica Moldova, marcăm Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală, prilej cu care Vă adresez cele mai cordiale felicitări.

Potrivit Cartei Europene a Autonomiei Locale, la care Republica Moldova este parte de la 1 februarie 1998, colectivităţile locale reprezintă unul dintre principalele fundamente ale unui regim democratic, iar dreptul cetăţenilor de a participa la gestionarea treburilor publice face parte din principiile democratice comune tuturor statelor membre ale Consiliului Europei.

Prin instituirea acestei sărbători au fost recunoscute importanţa democraţiei locale ca una dintre principalele valori europene, contribuţia comunităţilor locale şi a reprezentanţilor lor la realizările social-economice, precum şi necesitatea de a spori autoritatea administraţiei publice locale în cadrul sistemului administrativ din Republica Moldova şi de a ridica prestigiul funcţionarului din cadrul administraţiei publice locale.

Avem în vedere pentru anii următori descentralizarea şi consolidarea autonomiei locale. Numai în condiţiile unei autonomii locale reale cetăţenii pot participa la procesul de luare a deciziilor în interesul localităţilor lor.

Aşa-numita „verticală a puterii”, care domină administraţia publică de zeci de ani, fiind o barieră în calea progresului economic şi social real, trebuie înlocuită cu o formă modernă de administrare.

Prin această reformă vom obţine condiţii adecvate de lucru pentru angajaţii din această sferă de activitate şi posibilităţi noi de formare şi de remunerare a lor. Totodată, recrutarea funcţionarilor din administraţia publică locală trebuie să se desfăşoare pe baza meritelor şi competenţelor lor.

Stimaţi prieteni,.

Vă mulţumesc tuturor pentru ceea ce faceţi întru binele şi prosperarea localităţilor în care activaţi şi Vă urez noi realizări care să Vă aducă stima şi recunoştinţa concetăţenilor.

sursa: tv7.md  

Imprimare