Stimati colegi si dragi prieteni,

La CALM se adresează tot mai mulți colegi în legatură cu apariția problemelor legate de modul cum în unele raioane este interpretată  modificarea art. 11 din legea finanțelor publice locale, care vizează încasarea directă de catre APL UNU a transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat (investitiilor capitale) și care a fost adoptata la 13.12.2013 și a intrat in vigoare la 31.12.2013. În special, suntem informați precum în unele raioane, se merge pe sistemul vechi, banii nu ajung direct la APL unu, APL I sunt impiedicate sa desfașoare singure licitații și ca utilizarea resurselor este condiționată de alte nivele de adminitrație publică.

În acest sens, CALM aduce la cunoștință tuturor că conform sensulului și scopului urmat prin modificarea acestui articol (a se vedea anexat proiectul și nota informativă), Legislatorul a dorit să elimine intermedierea în domeniul  valorificării resurselor financiare destinate invetsțiilor capitale din bugetul de stat (în special, cele prevazute în anexa nr. 4 al Bugetului de Stat pentru anul 2014).  Astfel, conform sensului prevederii legale respective, resursele financiare prevăzute în anexa 4 al Legii bugetului de stat pentru anul 2014, urmează a fi transferate direct către autoritațile locale de nivelul I (UNU). Anume APL UNU sunt beneficiarii direcți ai finanțărilor respective și sunt responsabile de tot ce înseamnă valorificarea resurselor bugetare respective. Inclusiv, APL I sunt cei care urmează să gestioneze direct resursele financiare date, să organizeze licitatiile/tenderele/procurarile etc. 

Anume aceasta schimbare și-au dorit autorii proiectului de lege (semnatari pe care-i puteți vedea din anexă și nota explicativă) și care au dorit pe bună dreptate ca să crească rolul APL de nivelul UNU în valorificarea banilor care sunt destinate anume comunităților locale respective. Acestă modificare la lege care este deja în vigoare este în conformitate cu principiile autonomiei locale și aduce corelare a legii finanțelor locale la Carta Europeana a Atuonomiei Locale, strategia descentralizării și legile din domeniu APL. Deoarece, până acum (până la modificarea art. 11) situația/practica  a fost cu totul injustă și ilegală, dacă ținem cont că între autorități publice de diferite nivele NU EXISTA subordonare (art. 6 din Legea APL). Cu ce drept, autoritatile de alte nivele, îsi asumă drepturile de a administra banii/resursele deistinate APL de nivelul I și stabilite prin LEGE??? Acest lucru este posibil doar cu acordul expres al APL I. În caz contrar este  încălcarea legii și abuz, pentru care trebuie să existe o răspundere.  

Orice altă interpretare, înseamna: incompetență, interese, abuz și incalcarea legii. Este evident, dacă analizăm nota explicativă la proiectul legii în cauză.   

Menționăm în mod special, că aceasta modificare legală a intrat în vigoare începând cu 31 dcembrie 2013! Nicidecum nu a fost amânată, cum se incerca a fi interpretat în mod absolut gresit. A se vedea în acest sens anexatăa, legea în varianta adoptată.

CALM va urmări foarte atent situația în domeniul dat.  Sperăm, că aceste cazuri izolate vor fi depășite și nu vor deveni o normă. Iar Ministerul Finanțelor va veni urgent cu clarificările de rigoare. Altfel, din nou vom fi nevoiți să apelăm la opinia publica si justiție.

Vă rugăm sa ne semnalați despre situația si în alte regiuni, precum și privind apariția altor probleme cu care vă confruntați în activitatea DVS.

Cu cele mai bune urari de bine,

Viorel Furdui,

Director executiv

CALM

Legea nr. 302 din 13.12.2013

Art. 11 din Legea finantelor Locale, modificare 

 

Imprimare